BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Mirosław (Społeczna Akademia Nauk), Włodarczyk Tomasz Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bezpieczeństwo informacji w logistyce
Information Security in Logistics
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 5, cz.3, s. 79-91, rys., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie logistyczne
Słowa kluczowe
Logistyczne systemy informacyjne, Informacja poufna, Technologia informacyjna, Systemy bezpieczeństwa
Logistics information systems, Confidential information, Information Technology (IT), Security systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja problemów związanych z ochroną informacji w logistyce. Do podstawowych zasobów każdej organizacji i każdej osoby indywidualnej należy informacja (łac. informatio). Informacja jest pojęciem trudnym do zdefiniowania ze względu na jej złożony charakter, podobnie jak energia czy materia. Podjęto wiele prób zdefiniowania informacji; na przykład według Jerzego Kisielnickiego [2000] "informacja to rodzaj zasobów, który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o nas i otaczającym nas świecie". W życiu codziennym informacją jest wszelka wiadomość, która jest przekazywana, przetwarzana lub przechowywana. Ogólnie rzecz ujmując, informacja to strumień danych docierających do podmiotu [Forlicz 2008, s. 13].(fragment tekstu)

The importance of information security in logistics has been presented. The authors described the law regulations in Poland connected with the competitiveness and information security. The information struggle between the enterprises has been marked. The information security management system according to ISO 27000 standard was the main subject of paper. Employees should be aware, that the information security is the basic element in determination the place of enterprise on the competing market. Some final conclusions have been included.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr. J.C. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 2. Fertsch M. (red.) (2003), Logistyka produkcji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 3. Forlicz S. (2008), Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 4. Kisielnicki J. (2000), Systemy informatyczne w zarządzaniu, Infor, Warszawa.
 5. Martinet M., Marti Y.-M. (1999), Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, PWE, Warszawa.
 6. Porter M.E. (2009), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MTBiznes, Warszawa.
 7. Roman W.K. (2012), Podstawy zarządzania informacją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. Romanowska M. (red.) (2001), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 9. Włodarczyk M., Włodarczyk T.M. (2008), Innowacje procesowe a rozwój zrównoważony w gospodarce globalnej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", seria: Zarządzanie i Marketing, z. 14.
 10. Włodarczyk M. (2010), Problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", seria: Zarządzanie i Marketing, z. 17, nr 2.
 11. Włodarczyk M. (red.) (2011), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku. Współczesne aspekty zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 12. Wójcik J.W. (2001), Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy funkcjonowania wywiadu gospodarczego [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 13. Żebrowski A. (2001), Walka informacyjna u progu XXI wieku [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 14. Żebrowski A. (2003), Informacja ryzykiem procesu decyzyjnego [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
 15. Wikipedia, a) 18.04.2014.
 16. Wikipedia, b) 19.02.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu