BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giedrewicz-Niewińska Aneta (University of Bialystok)
Tytuł
Involvement of Employees in Corporate Governance in a European Company
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2015, t. 14, nr 3, s. 327-340, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Prawodawstwo, Spółki europejskie
Corporate governance, Personnel participation in management, Legislation, Societas Europea
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this paper is to consider the meaning of employee involvement in practical functioning of European companies. The basis for this evaluation will be not only legal provisions but also practical operation of European companies in the market. This will allow us to learn about the level and scope of employee involvement in corporate governance at the transnational level, and to determine whether this is in fact the future direction of development of this type of governance. The considerations will be carried out utilizing literature review and comparative law analysis as methodologies. The analysis of the legal framework will be complemented by an empirical approach that is necessary to identify the European companies operating in the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees, OJ L 294/2001.
 2. Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE), OJ L 294/2001.
 3. Eidenmüller H., Hornuf L., Reps M., Contracting Employee Involvement: An Analysis of Bargaining Over Employee Involvement Rules for a Societas Europaea, "Journal of Corporate Law Studies", Vol. 12, No. 2/2012, http://dx.doi.org/10.5235/jcls.12.2.201.
 4. Estlund C.L., Citizens of the corporation? Workplace Democracy in a Post-Union Era, New York University School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper, No. 13-84/2013.
 5. ETUI, Facts & Figures, http://www.worker-participation.eu (15.03.2015).
 6. Gesetz vom 22.12.2004 über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gesellschaft (SE-Beteiligungsgesetz) (The Act of 22.12.2004 on employees involvement in the European company), BGBI. I S. 3675, 3686.
 7. Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8.10.2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausführungsgesetz - SEAG) (Act implementing the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE)), BGBI. I S., 3675.
 8. Keller B., Werner F., The establishment of the European Company: The First Cases form an Industrial Relations Perspective, "European Journal of Industrial Relations", Vol. 14, No. 2/2008, http://dx.doi.org/10.1177/0959680108089188.
 9. Kellmeyer H., Das monistische System in der SE mit Sitz in Deutschland, "Zeitschrift für Wirtschaftsrecht", Vol. 34/2003.
 10. Köstler R., Rose E., Mitbestimmung in der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) Betriebs- und Dienstvereinbarungen, Verlag. Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2011.
 11. Njoya W., Employee Ownership in the European Company: Reflexive Law, Reincorporation and Escaping Co-determination, "Journal of Corporate Law Studies", Vol. 11, No. 2/2011, http://dx.doi.org/10.5235/147359711798110664.
 12. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 30.03.2009 - I-3 Wx 248/08, "Zeitschrift für Wirtschaftsrecht", Vol. 19/2009.
 13. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 14. Szymańska A., Włodarczyk P., Przedstawicielstwo pracowników w radzie spółki w krajach członkowskich UE, "Studia Prawno-Ekonomiczne", Vol. 86/2012.
 15. Taylor R., Industrial democracy and the European traditions, "Transfer: European Review of Labour and Research", Vol. 11, No. 2/2005, http://dx.doi.org/10.1177/102425890501100204.
 16. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Act of 4 March 2005 on European Economic Interest Grouping and European Company), Dz.U. No. 62, item 551.
 17. van het Kaar R., The European Company (SE) Statute: up against increasing competition?, "Transfer: European Review of Labour and Research", Vol. 17, No. 2/2011, http://dx.doi.org/10.1177/1024258911401427.
 18. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu