BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadkiewicz Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Proces tworzenia założeń dla nowego produktu (brief zleceniodawcy)
The role of client brief in preparation of product concept
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 1141-1147, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie projektów, Innowacyjność, Proces projektowania
Creating projects, Innovative character, Design process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja procesu projektowego polega na określeniu założeń i opracowaniu planu realizacji tak, aby rezultat w postaci określonego przedsięwzięcia był zgodny ze strategią sformułowaną i kultywowaną przez firmę. Nie jest to możliwe bez określenia ram projektu. Artykuł ma na celu wskazanie, w jaki sposób dobrze skonstruowany brief zleceniodawcy może uprościć tworzenie koncepcji produktu, a w następstwie wpłynąć na poprawę efektywności, innowacyjność i przejrzystość realizacji. (abstrakt oryginalny)

Organization of design process is aimed to identification of certain criteria and development of implementation plan in order to gain a specific project, that is consistent with a corporate strategy, that is used by client company. It is not possible without a correct framing. This report shows, that an appropriate client brief can simplify a creation of product concept, following having an impact to effectiveness, innovation and clarity of project. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Best. K., Design Management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 2. Chowdhury S., Design for Six Sigma, Prentice Hall, London 2003.
 3. Cross N., Designerly ways of knowing, Springer, London 2006.
 4. Eckert C., Stacey M., Clarkson P. J., The lure of the measurable in design research, Paper presented at the 8th International Design Conference DESIGN 2004, Dubrovnik, Cavtat, Croatia, 18-21 May 2004.
 5. Goffman E., Frame analysis: An essay on the organisation of the experience, Harper Colophon, New York 1974.
 6. Hekkert P., Mostert M., Stompff G., Dancing with a machine: a case of experience-driven design, Paper presented at the 2003 International Conference on Designing Pleasurable Products and Interfaces, Pittsburgh, PA, USA, 2003.
 7. Hey J. H. G., Joyce C. K., Beckman S. L., Framing innovation: negotiating shared frames during early design phases, "Journal of Design Research", No. 6 (1-2), 2007.
 8. http://www.clientbrief.info/whybrief.html.
 9. http://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/.
 10. Lawson B., Dorst K., Design expertise, Elsevier Ltd., Oxford 2009.
 11. Lawson B., How designers think: The design process demystified, MA: Elsevier/Architectural, Oxford, Burlington 2006.
 12. Minsky M., A framework for representing knowledge, (w:) The psychology of computer vision, Edited by P. Winston, McGraw-Hill, New York, 1975.
 13. Mruk H., Komunikowanie się w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 14. Nelson H., Stolterman E., The design way: Intentional change in an unpredictable world, Englewood Cliffs, Educational Technology Publications, New York 2003.
 15. Paton B., Dorst K., Briefing and reframing. A situated practice, (w:) Interpreting Design Thinking, Edited by Susan S. Steward, "Design Studies", Volume 32, Issue 6 (November 2011), Elsevier Ltd., Amsterdam 2007.
 16. Reckwitz A., Toward a theory of social practices: a development in culturalist theorizing. "European Journal of Social Theory", No. 5(2), 2002.
 17. Schön D. A., Educating the reflective practitioner, John Wiley & Sons, San Francisco, 1987.
 18. Schön D. A., The reflective practitioner: How professionals think in action, Arena, Aldershot, 1995.
 19. Ulwick A. W., Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu