BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłonkowska Jolanta,Barbara (Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław)
Tytuł
Ekologiczna świadomość backpackerów
Backpackers Ecologic Awareness
Źródło
Europa Regionum, 2015, t.23, s. 335-348, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ekologia, Turystyka
Ecology, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Środowisko naturalne (obok dziedzictwa kulturowego) stanowi jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych. Turystyka bowiem otwiera m.in. perspektywy na poznanie bogactwa natury. Jednakże jest w tej relacji dość powszechnie notowane dziś zagrożenie dla przyrody. Stanowi je m.in. bezrefleksyjna konsumpcja turystów.(fragment tekstu)

There is one particular and innovative type of the tourism which in its point teaches individual receiving and experiencing backpacking. It is emphasized that there are not only characteristic basic definitions: individuality, economy, informality, independence but the social aspect which differs it from other types of travelling. The de-fined backpacker looks for authenticity in contact with the local society and the surrounding nature. One of the most important motivations of backpacking is the will of being closer to the nature. This search of nature beauty should - as it is thought - develop the backpackers ecologic awareness level and form their particular sensitivity towards natural environment. The aim of this research was to get knowledge of backpackers ecologic awareness, the apprenticeships undertaking in natural environment while traveling, diagnosing their proecologic expectations and knowledge of tourist products based on eco-logical technology. The method used in the research was the questionnaire among one hundred group of Polish backpackers aged 19-50. They had at least one individual backpack travel and they define themselves as "backpackers".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI w., Albis, Kraków 1999.
 2. Baranowska-Janota M., Przyrodnicze obszary chronione i turystyka, "Człowiek i Środowisko", 2001, t. 4, nr 25.
 3. Bohdanowicz P., Turystyka a świadomość ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 4. Cohen S.A., Lifestyle travellers: Backpacking as a way of life, "Annals of Tourism Research" 2011, t. 38, nr 4.
 5. Cooper M., Backpackers to Fraser Island: Why Is Ecotourism a Neglected Aspect of Their Experience? "Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism" 2001, t. 1, nr 4.
 6. Hall C.M., Ecotourism in Australia, New Zealand and the South Pacific: Appropri-ate tourism or a new form of ecological imperialism? [w:] Ecotourism: A sus-tainable option? red. E. Cater, G. Lowman, John Wiley, Chichester, 1994.
 7. Jabłonkowska J.B., Backpacker tourism among Polish seniors, w: Education and upbringing in the educational school system, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013.
 8. Jabłonkowska J.B., Backpacking a dwa pokolenia turystów - wstęp do badań nad definicją, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2014, nr 46.
 9. Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995.
 10. Kamieniecka J., Ekopolityka w turystyce, Raport o zmianach możliwych i potrzebnych, Instytut na rzecz Ekorozwoju, z. 2, Warszawa 1998.
 11. Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kur-pisz S.A., Poznań 2005.
 12. Murphy L., Exploring Social Interactions of Backpackers, "Annals of Tourism Re-search" 2001, t. 28, nr 1.
 13. Niemiec W., Turystyka alternatywna w zgodzie ze środowiskiem, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2002.
 14. Oppermann M., Regional Aspects of Tourism in New Zealand, "Regional Studies" 1994, nr 28.
 15. Pearce P.L., Murphy L., Brymer E., Evolution of the backpacker market and the potential for Australian tourism, Sustainable Tourism Pty Ltd., Gold Coast, Queensland 2009
 16. Smith V., Boracay, Philippines: a case study in 'alternative tourism', w: Tourism Alternatives, red. V. Smith, W. Earnington, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1992.
 17. Sørensen A., Backpacker ethnography, "Annals of Tourism Research" 2003, t. 30, nr 4.
 18. Szewrański S., Rozwój zrównoważony, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska AR, Wrocław 2002.
 19. Wilczek Z., Ekologia w turystyce, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa-Lublin 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu