BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej
Determinants of the Social Cohesion in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 40 T.2, s. 11-21, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy współczesnej ekonomii
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Spójność społeczna, Strategia Europa 2020
Sustainable development, Social cohesion, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem badań jest współzależność między spójnością społeczną a jej determinantami w Unii Europejskiej. Spójność społeczna mierzona jest wskaźnikiem strategii Europa 2020 dotyczącym zagrożenia ubóstwem lub wyłączeniem społecznym. Uwzględniono następujące determinanty spójności społecznej: poziom rozwoju gospodarczego oraz dysproporcje w poziomach rozwoju różnych regionów, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, efektywność rynków pracy oraz systemy społeczne. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że spójności społecznej w państwach członkowskich sprzyjają najbardziej następujące czynniki: dystrybucja dochodu po transferach społecznych, wysoki poziom rozwoju gospodarczego, rozwój zrównoważony regionalnie oraz wysoka konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to analyze interdependence between the social cohesion and its determinants in the EU. Social cohesion is measured by the Europe 2020 indicator, that are people at risk of poverty and social exclusion. The analysis including following determinants of social cohesion: the level of economic development, disparities between the levels of development of the various regions, competitiveness and innovativeness of an economy, effectiveness of the labor markets and the social systems. The research employs descriptive statistics as well as correlations' analysis. Results show that for the social cohesion in the Member States most favorable are following factors: income distribution after social transfers, high level of economic development, regionally sustainable development and high competitiveness and innovativeness of an economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Competitiveness Report 2014/2015, ed. K. Schwab, World Economic Forum, Geneva 2014.
 2. European Commission, Innovation Union Scoreboard 2014, European Union 2014.
 3. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true (dostęp 15.02.2015).
 4. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=t2020_10 (dostęp 15.02.2015).
 5. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=t2020_50 (dostęp 15.02.2015).
 6. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=t2020_51 (dostęp 15.02.2015).
 7. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=t2020_52 (dostęp 15.02.2015).
 8. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=t2020_53 (dostęp 15.02.2015).
 9. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=tec00114 (dostęp 15.02.2015).
 10. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=tsdec220 (dostęp 15.02.2015).
 11. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod e=tsdec450 (dostęp 15.02.2015).
 12. Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2010 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
 13. Traktat o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326 z 26.10.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu