BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giżyński Juliusz (Sopocka Szkoła Wyższa), Wierzba Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Proces doskonalenia oceny równowagi budżetowej w Unii Gospodarczej I Walutowej
The Process of Improvements in the Assessment of Budget Balance in the Economic and Monetary Union
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 13-26, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Strefa euro, Równowaga budżetowa
Fiscal policy, Eurozone, Budget balance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie, w zarysie, teoretycznych założeń polityki fiskalnej w państwach należących do strefy euro oraz prezentacja ich sytuacji budżetowej, a przede wszystkim dotychczasowego procesu doskonalenia mierników i procedur oceny równowagi budżetowej w UGW. (fragment tekstu)

Fiscal discipline is one of fundamental requirements of the Economic and Monetary Union as specified in the provisions of the Maastricht Treaty (1992) and later elaborated on in the Stability and Growth Pact (1997). EMU Member States from the beginning had serious dificulties in adhering to the fiscal rules, which led to the first reform of the SGP in 2005 resulting in more flexible fiscal rules. Despite good economic situation, EMU's economies still had budget deficits which further increased with the global financial crisis causing government debts to soar over acceptable limits. In due time, two further reforms of SGP were enacted, in 2011 and 2013, introducing new indicators and improvements in the assessment of the government budget balance in the euro area. Nevertheless, enforcement of new rules still will depend on EMU governments political will. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boxes: Flexibility within the Stability and Growth Pact, ECB, "Economic Bulletin" 2015, No. 1.
 2. EU rozpoczyna ofensywę inwestycyjną, aby pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy, komunikat prasowy, Komisja Europejska, IP/14/2128, Strasburg, 26.11.2014, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_pl.htm, dostęp 10.02.2015.
 3. European Economic Forecast. Autumn 2014, European Commission, "European Economy" 2014, No. 7.
 4. Fiscal developments, "ECB Monthly Bulletin" 2014, No. 9.
 5. Giżyński J., Pakt fiskalny jako uzupełnienie zmodyfikowanego paktu stabilności i wzrostu, w: Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania,red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2012.
 6. Giżyński J., Polityka fiskalna w strefie euro, CeDeWu, Warszawa 2013.
 7. Hausner J., Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2014, nr 2.
 8. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/inde_en.htm, dostęp 10.02.2015.
 9. Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa 2008.
 10. Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja, komunikat prasowy, Komisja Europejska, IP/14/1362, Bruksela, 4.11.2014, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1362_pl.htm, dostęp 10.02.2015.
 11. Miklaszewicz S., Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa2012.
 12. Pakt stabilności i wzrostu: Komisja przedstawia wytyczne mające wspierać reformy strukturalne i inwestycje, komunikat prasowy, Komisja Europejska, IP/15/3220, Strasburg,13.01.2015, http://europa.eu/rapid/ press-release_IP-15-3220_pl.htm, dostęp 10.02.2015.
 13. Public Finances in EMU - 2008, European Commission, "European Economy" 2008, No. 4.
 14. Rosati D., Kierunki zmian w systemie zarządzania fiskalnego strefą euro, "Ekonomista"2010, nr 5.
 15. Rosati D., Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro, w: Kryzys finansów publicznych, red. L. Oręziak, D. Rosati, Elipsa, Warszawa 2013.
 16. Statistical Annex of European Economy, Autumn 2014, European Commission, http:// ec.europa.eu/economy_$nance/publications/european_economy/2014/pdf/statistical_ annex_autumn_2014_en.pdf, dostęp 27.02.2015.
 17. Statistical Annex of European Economy, Spring 2014, European Commission, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/2014_05_05_stat_annex_en.pdf, dostęp 27.02.2015.
 18. Tchorek G., Źródła kryzysu a nowe rozwiązania instytucjonalne w strefie euro, "Finanse"2014, nr 1.
 19. The assessment of fiscal effort, "ECB Monthly Bulletin" 2014, No. 10.
 20. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.
 21. Wierzba R., Proces budowania unii stabilności fiskalnej w strefie euro, Eseje o stabilności finansowej, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu