BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flerianowicz Grzegorz (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Niedoskonała informacja o opisie produktu jako składowa asymetrii informacji w handlu internetowym
Imperfect Information about Product Description as a Component of Asymmetric Information in E-commerce
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 483-492, bibliogr. 18 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Informacja, Asymetria informacji, Jakość informacji, Informacja konsumencka, Handel elektroniczny
Information, Information asymmetry, Information quality, Consumer information, e-commerce
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Asymetria informacji jest pojęciem szeroko wykorzystywanym w różnych naukach ekonomicznych. W większości przypadków jej definiowanie opiera się wyłącznie na podejściu ilościowym, nie uwzględniając jakości informacji jako elementu niedoskonałości. W artykule zaprezentowano wskaźnik poziomu poinformowania klientów w handlu internetowym jako składową asymetrii informacji w oparciu o niedoskonałość informacji. Wyniki opierają się na badaniach ankietowych.(abstrakt oryginalny)

The concept of information asymmetry has been one of the most popular issues in the last 20 years in economy. In most studies it is based on the quantitative theory of information. This article concentrates on the quantity of information, being an inseparable part of the value of information. The construction of a rate is based on selected quality information dimensions with ranks. The conducted survey shows a rate of the level of received information by customers in e-commerce. A rate may be a part of a bigger rate of information asymmetry defined as a difference between imperfect pieces of information.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch. L. (2003), Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Akerlof G. A. (1970), The Market of "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, No. 3.
 3. Blajer-Gołębiewska A. (2012), Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Chełstowski D., Szewczyk A. (2012), Problemy rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_ inf/30-2012/si-30-21.pdf [14.11.2014].
 5. Czerwiński A., Krzesaj M. (2014), Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole. Dziekański P. (2012), Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", z. 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 6. Forlicz S. (2008), Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 7. Forlicz S. (2001), Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. http://financial-dictionary.thefreedictionary. com/Asymmetric+Information.
 9. http://www.businessdictionary.com/definition/information-asymmetry.html.
 10. http://www.economicshelp.org/blog/glossary/ asymmetric-information.
 11. http://www.investopedia.com/terms/a/asymmetricinformation.aspKaraban.
 12. Karaban B. (2015), Zjawisko asymetrii informacyjnej i niewiedzy uczestników rynku na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce, http://www.kapital.edu.pl/pliki/wyroznione_prace/B_Karaban-Asymetria_informacyjna_i_niewiedza_uczestnikow_rynku_KARABAN.pdf [15.11.2014].
 13. Laplace P.S. (1902), A philosophical essay on Probabilities, https://archive.org/details/philo- sophicaless00lapliala [15.11.2014].
 14. Oleński J. (2000), Elementy ekonomiki informacji, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 15. Skowroński A. (2005), Wpływ asymetrii informacyjnej na decyzje finansowe przedsiębiorstw, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", rok LXVII, zeszyt 3, Poznań.
 16. Stefanowicz B.(2004), Informacja, SGH w Warszawie, Warszawa.
 17. Tkacz Ł., Pólkowski.(2014), E-biznes i handel elektroniczny, http://wod.org. pl/beta/wp-content/uploads/2014/03/
 18. Ebiznes-i-handel-elektroniczny-poster.pdf [21.11.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu