BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Adam (Uniwersytet Opolski), Rodzeń Daniel (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Szacowanie kosztów działań informacyjnych oferenta na rynkach nieruchomości z wykorzystaniem metody TDABC
Estimating the Cost of Information Activities for the Bidder in Real Estate Market Using the TDABC Method
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 493-500, bibliogr. 7 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Rynek nieruchomości, Szacowanie kosztów, Koszty informacji
Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), Real estate market, Costs estimation, Informations cost
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy do szacowania kosztów działań informacyjnych oferentów na rynkach nieruchomości wykorzystano metodę TDABC. Do przedstawienia i analizy działań informacyjnych oferentów wykorzystano algorytm w postaci schematu blokowego. W algorytmie ujęto charakterystykę zmiennych (tzw. nośników działań) oraz opisy podstawowych działań informacyjnych realizowanych przez oferenta. Opisy działań wzbogacono o zmienne mające bezpośredni wpływ na czas ich realizacji, a także średnie czasy ich realizacji, których wartości oszacowano na podstawie badań eksperymentalnych oraz ankietowych. Istotnym elementem niniejszego opracowania jest sformułowanie równania czasowego dla dowolnego przebiegu procesu wynikającego z realizowanych czynności prowadzących do zbycia praw do nieruchomości. Równanie to posłużyło do analizy trzech przykładowych procesów informacyjnych realizowanych przez oferenta na rynkach nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The following study and the achieved results show that it is possible to estimate the cost of the information activities covered by the seller on real estate markets. The analysis of sample processes indicate that the time of information activities of the seller vary between 176 and 1802 minutes, which corresponds to the value of costs of 77 to 793 PLN. That costs include all information activities of the seller, which began with preparation of the offer, finding the buyer, signing the preliminary contract (optional), and end with signing the notary deed and transferring the ownership of the real estate and the property itself. In fact, the number of repetition of single information activities of the seller may vary, so the estimated costs may expand the value. Features of the local real estate market (changes in demand, supply, prices), attributes of the offered property (e.g. its localisation, standard, and location in the building) have an important impact on a number of repetitions of the seller's information activities. What is more, the personality of the seller, his knowledge, experience and interpersonal skills, as well as economical situation affect the number of repetition. The motive and actions of the future potential buyer also influence on the number of repetitions. The knowledge of the costs of information activities of the seller may weigh the decision how to conduct the sale of the property. The presented method of estimating the cost of information activities may be used to analyse any information process of the seller. In addition, the methodology described can also be applied to the analysis of the information activities of other parties on the real estate market, for example the buyer, real estate agent, notary public, local government units or the State Treasury real estate properties. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaplan R.S., Anderson S.R. (2008), Rachunek kosztów działań sterowanych czasem TDABC. Prostsza i bardziej skuteczna droga do większych zysków, PWN, Warszawa.
  2. Bojnowska A. (2008), Rachunek kosztów działań opartych na czasie - unowocześnienie standardowej wersji rachunku kosztów działań, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
  3. Kaplan R.S., Cooper R. (2002), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Czerwiński A.(2012), Wykorzystanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) do wyznaczenia kosztów procesów informacyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 32.
  5. Rodzeń D. (2014), Ekonomiczne aspekty działań informacyjnych podmiotów na rynkach nieruchomości, Praca doktorska w maszynopisie, Opole.
  6. Oleński J. (2003), Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa.
  7. http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, dostęp: 10 stycznia 2015 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu