BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pestka Paula (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie czasem wolnym a zachowania polskich konsumentów na rynku fitness - case study
Leisure Time Management Versus Consumer Behavior in Polish Market Fitness - a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 6, s. 845-852, bibliogr. 9 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja
Słowa kluczowe
Rekreacja, Czas wolny, Zachowania konsumenta
Recreation, Leisure time, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia trendów na rynku wolnego czasu, obserwowanych w ostatniej dekadzie w Polsce. Opisane w artykule badanie empiryczne, przeprowadzone w formie case study, ma na celu wstępne scharakteryzowanie zachowań konsumentów rynku fitness: ich motywacji do korzystania z usług oraz kryteriów, którymi kierują się, wybierając konkretny obiekt. Istotą pracy jest wskazanie potrzeby przeprowadzenia globalnych badań dotyczących oczekiwań i motywów, jakimi kierują się konsumenci na rynku fitness, który staje się coraz ważniejszym ogniwem w sektorze usług związanych z zagospodarowywaniem czasu wolnego.(abstrakt oryginalny)

The article aims to show the trends in the leisure time market observed in the last decade in Poland. The case study described in the article analyzes and characterizes the behaviors of fitness market consumers - their motivation to use the service and criteria taken into account while choosing particular facilities. The core of the work is to indicate the need to carry out a global research on the expectations and motives of fitness market consumers which become increasingly important in the sector of services connected with leisure time.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Clarizio E. (1977), Christliche Ausbildung zum Tourismus, Pastoral Information XV, Bonn.
  2. Duhigg Ch. (2013), Siła nawyku, Warszawa, PWN.
  3. EU Physical Activity Guidelines, 2008, EU Working Group Sport and Health, http://ec. europa.eu/sport/what-we-do/doc/health/pa_ guidelines_4th_consolidated_draft_en.pdf [dostęp: 22.04.2013].
  4. Gronau N. (2014), The European Health & Fitness Market, EHFA/Deloitte, http://www.ehfa.eu- .com/sites/ehfa.eu.com/files/events/EHFF/ Niels Gronau.pdf [dostęp: 15.08.2014].
  5. Kucharczyk K., Branża fitness z potencjałem, "Rzeczpospolita", http://ekonomia.rp.pl/artykul/ 937061 [dostęp: 27.09.2012].
  6. Marshall C., Rossman G. (1989), Designing qualitative research, CA, Sage Newbury Park.
  7. Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Warszawa, Diffin,.
  8. TNS OBOP (2011), Jak Polacy dbają o serce, Warszawa.
  9. Wolny M., Kluby w Polsce - jaki profil dominuje? "Body Life" 2010, Warszawa, Health and Beauty Media.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu