BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Arefjevs Ilja (BA School of Business and Finance (Latvia))
Tytuł
Operational Efficiency Assessment of Pension Fund Management Companies
Ocena operacyjnej efektywności zarządzania towarzystwami emerytalnymi
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 513-526, bibliogr. 37 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Towarzystwa emerytalne, Analiza skupień, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność zarządzania
Pension fund companies, Cluster analysis, Data Envelopment Analysis (DEA), Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest ocena efektywności operacyjnej firm zarządzających funduszami emerytalnymi za pomocą dedykowanej metodologii oceny wydajności i analiza skutków wynikająca z oceny efektywności. Do oceny efektywności wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Towarzystwa emerytalne, które poddano ocenie efektywności operacyjnej, działają w krajach bałtyckich, takich jak Estonia, Łotwa i Litwa. Badanie obejmuje lata 2009-2013. Efektywność operacyjna, w ramach danego badania, jest definiowana jako zdolność spółki zarządzającej funduszem emerytalnym do generowania zysku przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (tj. zmiennej wyjściowej modelu efektywności) za pomocą prowizji i kosztów administracji (tj. zmiennych wejściowych modelu efektywności). Ponieważ przedsiębiorstwo zarządzania funduszami emerytalnymi może być uzależnione od korzyści skali i zakresu działalności, analiza klastrowa odbywa się na podstawie zarządzanych aktywów i udziału nieemerytalnych przychodów w zarządzanych aktywach firm zarządzających funduszami w celu poprawy porównywalności wyników. Metody zastosowane w empirycznej części badań do analizy powyższych danych są metodami matematycznymi (głównie DEA), a także analiza trendu, analiza skupień, wskaźniki rozwoju, względne i bezwzględne wskaźniki oraz inne metody. Wynik badania wskazuje na konkretne implikacje dla kadry zarządzającej towarzystwami emerytalnymi działającymi w wybranych krajach bałtyckich w latach 2009-2013. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to assess operational efficiency of pension fund management companies by using dedicated efficiency assessment methodology and analyse implications brought by the efficiency assessment. The efficiency assessment methodology employed is Data Envelopment Analysis (DEA). The pension fund management companies subject to operational efficiency assessment are the ones operating in Baltic countries Estonia, Latvia and Lithuania. The general research period is 2009-2013. The operational efficiency within the given research is defined as ability of a pension fund management company to generate profit before interest and taxes (i.e. output variable of the efficiency model) by using commission and administration expenses (i.e. input variables of the efficiency model). Because pension fund management business might be dependent on economies of scale and scope, a cluster analysis is performed on the basis of assets under management and a share of non-pension fund management revenue of fund management companies in order to improve comparability of efficiency findings. Methods used in the empirical part of the research to process above mentioned data are mathematical programming, mainly DEA as well as main trend analysis, cluster analysis, development indicators, relative and absolute indicators and other methods. The research outcome is specific implications for top management of pension fund companies derived from operational efficiency ranks as well as business volume and scope indicators of pension fund management companies operating in the chosen Baltic countries during the time period 2009-2013.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D.J., Lovell C.A.K., Schmidt P.J. (1977), Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, "Journal of Econometrics", vol. 6, pp. 21-37.
 2. Amel D., Barnes C., Panetta F., Salleo C. (2004), Consolidation and efficiency in the financial sector: a review of the international evidence, "Journal of Banking & Finance", vol. 28, pp. 2493-2519.
 3. Bauer P. W., Berger A. N., Ferrier G. D., Humphrey D. B. (1998), Consistency conditions for regulatory analysis of financial institutions: a comparison of frontier efficiency methods, "Journal of Economics and Business", vol. 50, pp. 85-114.
 4. Beccalli E., Casu B., Girardone C. (2006), Efficiency and stock performance in European banking, "The Journal of Business, Finance and Accounting", vol. 33, pp. 218-235.
 5. Casu B., Girardone C. (2002), A comparative study of the cost efficiency of Italian bank conglomerates, "Managerial Finance", vol. 28, pp. 3-23.
 6. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", vol. 2, pp. 429-444.
 7. Citadele Asset Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, http://www. cblam.lv/lv/sections/view/finansu-parskati [02.02.2015].
 8. Coelli T., Prasada D. S., Battese G. E. (1997), An introduction to efficiency and productivity analysis, Springer, Boston.
 9. Danske Capital Investment Management Company Estonia, Annual reports 2009-2013, http://www.danskebank.ee/en/ [26.01.2015].
 10. Danske Capital Investment Management Company Lithuania, Annual reports 2009-2013, https://www.danskebank.lt/index.php/kontaktai/danske-bank-rekvizitai/2142#uab-danske-capital-investiciju-valdymas [26.01.2015].
 11. Debreu G. (1951), The coefficient of resource utilization, "Econometrica", vol. 19 no. 3, pp. 273-292.
 12. DNB Investment Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, https://www.dnb. lv/lv/privatpersonam/pensijas/ipas-dnb-as- set-management-finansu-parskati [23.01.2015].
 13. DNB Investment Management Company Lithuania, Annual reports 2009-2013, https:// www.dnb.lt/lt/investiciju-valdymas [23.01.2015].
 14. Ercok E.T. (2012), Estimation methodology of economic efficiency: stochastic frontier analysis vs data envelopment analysis, "International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences", vol. 1 no. 1, pp. 1-23.
 15. Farrell M.J. (1957), The measurement of productive efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society (A, general)", vol. 120, pp. 253-281.
 16. Ferrier G.D., Lovell C.A.K. (1990), Measuring cost efficiency in banking: econometric and linear programming evidence, "Journal of Econometrics", vol. 46, pp. 229-245.
 17. Finasta Investment Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, http://www. finasta.com/lat/lvfondu-centrs/pensiju-2limea-fondi/informacija-par-ipas-finasta-asset-management-parvalditiem-pensiju-2limea-planiem [20.01.2015].
 18. Finasta Investment Management Company Lithuania, Annual reports 2009-2013, https:// www.finasta.com/grp/en/about-group/financial-activities-reports [20.01.2015].
 19. Fried H., Lovell C.A.K., Schmidt P. (2008), The measurement of productive efficiency and productivity growth, Oxford University Press, New York.
 20. Hipo Fondi Investment Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, http://www. hipofondi.lv/par-mums [15.02.2015].
 21. Koopmans T.C. (1951), An analysis of production as efficient combination of activities, in: Activity analysis of production and allocation, ed. Koopmans, T.C., Cowles Commission for Research in Economics, Monograph no. 13, New York.
 22. Lee G. (2015), Hierarchical clustering using one-class support vector machines, "Symmetry", vol. 7 no. 3, pp. 1164-1175.
 23. LHV Investment Management Company Estonia, Annual reports 2009-2013, https://www.lhv.lv/ en/about_us/annual_reports/ [17.02.2015].
 24. MP Pension Funds Baltic, Annual reports 2009-2013, https://www.danskebank.lt/index.php/kontaktai/danske-bank-rekvizita-i/2142#uab-danske-capital-investiciju-valdymas [01.02.2015].
 25. Nordea Pension Fund Management Company Estonia, Annual reports 2009-2013, http:// www.nordea.ee/private+customers/savings+i- nvestments+and+pensions/pension/1094742. html [07.02.2015].
 26. Nordea Pension Fund Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, http://www. nordea.lv/Priv tperson m/ Ieguld jumi/Uzkr jumi + pensijai/P rvald - t ja + zi ojumi + -+ Pen- sijas + 2l menis/1143382.html [07.02.2015].
 27. Norvik Investment Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, http://www. fondi.norvik.eu/lv/as-quotnorvik-ipsquot-gada-parskati/ [07.02.2015].
 28. Resti A. (1997), Evaluating the cost efficiency of the Italian banking system: what can be learned from the joint application of parametric and nonparametric techniques, "Journal of Banking & Finance", vol. 21, pp. 221-250.
 29. Sheldon G. (1994), Economies, inefficiencies and technical progress in Swiss Banking, in: eds. Fair D, Raymond R., The competitiveness of financial institutions and centers in Europe, Kluwer, pp. 115-133.
 30. Shephard R.W. (1953), Cost and production functions, Princeton University Press, Princeton.
 31. Weill L. (2004), Measuring cost efficiency in European banking: a comparison of frontier techniques, "Journal of Productivity Analysis", vol. 21, pp. 133-152.
 32. SEB Investment Management Company Estonia, Annual reports 2009-2013, http://www.seb.ee/ eng/seb/about-company/subsidiaries/seb-vara-haldus [17.01.2015].
 33. SEB Investment Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, http://www.seb.lv/en/about/us/related-companies/optimus/ Annual-Overview/ [17.01.2015].
 34. SEB Investment Management Company Lithuania, Annual reports 2009-2013, https:// www.seb.lt/apie-seb/seb-lietuvoje/seb-imo-nes/seb-investiciju-valdymas [17.01.2015].
 35. Swedbank Investment Management Company Estonia, Annual reports 2009-2013, https:// www.swedbank.ee/private/investor/funds/ funds/hai?language=ENG [15.01.2015].
 36. Swedbank Investment Management Company Latvia, Annual reports 2009-2013, https://www. swedbank.lv/swedbank_ieguldijumu_parval-des_sabiedriba [15.01.2015].
 37. Swedbank Investment Management Company Lithuania, Annual reports 2009-2013, https:// www.swedbank.lt/lt/pages/apie/antrines/swe-dbank_investiciju_valdymas [15.01.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu