BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowski Sebastian (Wrocław University, Poland)
Tytuł
Open Pension Funds Market after the Reform of 2014 - the Global Perspective
Rynek otwartych funduszy emerytalnych po reformie w 2014 r. - perspektywa globalna
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 527-538, bibliogr. 29 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Instrumenty finansowe, System emerytalny, Inwestor instytucjonalny, Niebankowe instytucje finansowe
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Financial instruments, Pension schemes, Institutional investors, Non-banking financial companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od powstania otwartych funduszy emerytalnych minęło już ponad 15 lat. Przez ten stosunkowo krótki, jak na funkcjonowanie powszechnego systemu emerytalnego, czas ujawnił się szereg niedoskonałości i błędów konstrukcyjnych w systemie OFE. Niedoskonałości te, jak również kryzys finansowy, pogarszający się stan finansów publicznych oraz niezadowalające członków zyski OFE, doprowadziły do poważnych zmian w ramach II filaru systemu emerytalnego. Pierwsza reforma kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego przeprowadzona została w 2011 r., a kolejna niedługo później, bo już na przełomie 2013 i 2014 r. Skutkiem tych reform jest między innymi stopniowa liberalizacja zasad polityki inwestycyjnej OFE oraz wprowadzenie swoistej dobrowolności opłacania kolejnych składek do otwartego funduszu emerytalnego. Zmiany te powoli i stopniowo prowadzą do różnicowania polityki inwestycyjnej prowadzonej przez OFE, która jak dotąd była dość jednolita. Dlatego celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych zmian na rynku otwartych funduszy emerytalnych, wywołanych ostatnią reformą emerytalną. W pierwszej części zawiera opis rozwoju rynku OFE z perspektywy globalnych rynków emerytalnych. Druga część artykułu poświęcona jest analizie zmian prawnych dotyczących limitów inwestycyjnych ciążących na OFE. Ostatnia część dokonuje przeglądu polityki lokacyjnej OFE, w tym jej gwałtownej zmiany w 2014 r., z perspektywy globalnych rynków emerytalnych.(abstrakt oryginalny)

The beginning of the second millennium coincided with major pension reforms in many countries. This global movement also included Poland where a pension market was created in 1999. The first 15 years were a period of expansion of the Open Pension Funds (OFE) market in Poland. This changed with the Reform of 2014, which brought new standards applicable to OFE investment policy. Half of the assets were transferred to the Social Insurance Institution (ZUS) and legal investment limits for OFE were radically changed. The evolution of investment policy of OFE during the last fifteen years is analyzed with emphasis on the global perspective.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszczak-Soroka U., Jakubowski, S. (2011), Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w dobie kryzysu finansowego, in: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, eds. Kundera J. et al., Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 2. Barr N. (2000), Reforming pensions: myths, truths, and policy choices, "IMF Working Paper", WP/00/139.
 3. Chybalski F. (2009a), Analiza podobieństwa struktur portfeli inwestycyjnych OFE, in: Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, eds. Chybalski F. et al., C.H. Beck, Warszawa.
 4. Chybalski F. (2009b), Barriers to increased effectiveness of investment by Open Pension Funds in Poland, in: Funded part of Polish pension system: selected problems, eds. Chybalski F. et al., Technical University of Łódź, Łódź.
 5. Chybalski F. (2009c), Liberalization of pension systems in Central and Eastern Europe, in: Funded part of Polish pension system: selected problems, eds. Chybalski F. et al., Technical University of Łódź, Łódź.
 6. Chybalski F. (2012), Uwarunkowania konkurencji na rynku funduszy emerytalnych na przykładzie OFE, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, special edition.
 7. Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CEDEWU, Warszawa.
 8. Dybał M. (2013), The importance of pension funds among the other institutions of the Polish financial system, "Region in the Development of Society - Economics", vol. 1 no. 1.
 9. Jakubowski S. (2012), Problems and challenges of the pension funds market in Poland, in: New ideas, problems and challenges of the economics, management and marketing, ed. Winiarski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Jakubowski S. (2013a), Prawno - ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 11. Jakubowski S. (2013b),'Polish and global pension markets in the first decade of the second millennium, "Socialiniai Tyrimai", vol. 1 no. 30.
 12. Jakubowski S. (2014a), Fundusze emerytalne, in: Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, eds. Banaszczak-Soroka U. et al., C.H.Beck, Warszawa.
 13. Jakubowski S. (2014b), Otwarte fundusze emerytalne typu B jako mechanizm ochrony kapitału emerytalnego w ostatnich latach aktywności zawodowej członka otwartego funduszu emerytalnego, in: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, eds. Miemiec W. et al., Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Szumlicz T. (2009), Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, in: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, eds. Szpor G. et al., LexisNexis, Warszawa.
 15. Zawadzka P. (ed.) (2013), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Case C-271/09 Commission vs. Poland [2011] ECR I-13613
 17. Consolidated Version of the Treaty of Nice Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts [2001] OJ C80/1
 18. Act of August 28th 1997 on organization and functioning of pension funds (consolidated text), Journal of Laws 2013, item 989, as amended.
 19. Act of March 25th 2011 on amendment of certain laws relating to functioning of the social security system, Journal of Laws of 2011, No 75, item 398.
 20. Act of 6 December 2013 on amendment of certain laws relating to payment of pensions from assets accumulated by Open Pension Funds, Journal of Laws of 2013, item 1717.
 21. The Ordinance of the Council of Ministers of February 3rd 2004 specifying the maximum proportion of the assets of an Open Pension Fund which may be invested in particular classes of assets, Journal of Laws 2004, No 32, item 276, as amended.
 22. The Ordinance of the Council of Ministers of April 26th 2011 specifying the maximum proportion of the assets of an Open Pension Fund which may be invested in particular classes of assets, Journal of Laws 2011, No 90, item 516.
 23. The Ordinance of the Council of Ministers of January 17th 2014 specifying the maximum proportion of the assets of an Open Pension Fund which may be invested in particular classes of assets, Journal of Laws 2014, item 116.
 24. Central Statistical Office Statistical Yearbooks of Poland - 1998 - 2014.
 25. Insurance and Pension Funds Supervisory Commission 'Insurance and Pension Fund Yearbooks 2002 - 2006.
 26. Polish Financial Supervision Authority Annual Bulletins. Open Pension Funds Market - 2006 - 2014.
 27. Polish Financial Supervision Authority Monthly Bulletins. OPF Market - October 2007 - December 2014.
 28. Towers Watson Annual Reports. Global Pension Asset Study 2010 - 2015.
 29. http://www.knf.gov.pl/en/index.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu