BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozina Svetlana (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Psycholingwistyczne aspekty nauczania rachunkowości
Psycholinguistic Aspects of Teaching Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 539-547, bibliogr. 24 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Językoznawstwo, Rachunkowość, Terminologia specjalistyczna, Nauczanie
Linguistics, Accounting, Terminology, Teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie psycholingwistycznych aspektów nauczania rachunkowości. Do realizacji badania wykorzystano analizę literatury przedmiotu, analizę porównawcza, metodę analogii oraz wnioski z własnych doświadczeń z prowadzenia zajęć dydaktycznych z rachunkowości. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę specjalistycznego języka rachunkowości wraz ze wskazaniem problemów dydaktycznych w procesie nauczania rachunkowości oraz sposobów ich rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the psycholinguistic aspects of teaching accounting. The research methods employed include: descriptive and comparative analysis, and analogy method. The author's own experience in teaching accounting was also used as a reference point. The article offers a brief description of accounting as a specialised language of business. It also indicates the didactic problems in the process of teaching accounting and suggests some ways to overcome them.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APB Statement Nr 4, AICPA 1970, s. 33-34.
 2. Bloomfield R. J., Accounting as the Language of Business, "Accounting Horizons" 2008, t. 22, nr 4, s. 433-436.
 3. Dakowska M. (2007), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, PWN, Warszawa.
 4. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (1999), red. K. Polański, Wyd. Ossolineum Wrocław-Warszawa-Kraków.
 5. Encyklopedia języka polskiego (1999), red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wyd. Ossolineum Wrocław-Warszawa-Kraków.
 6. Gajda S. (1990), Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 7. Grzegorczykowa R. (2011), Wstęp do językoznawstwa, PWN, Warszawa.
 8. Grucza S. (2007), Glottodydaktyka specjalistyczna. Część I, Założenia lingwistyczne dydaktyki języków specjalistycznych, "Przegląd Glottodydaktyczny" t. 23, s.7-20.
 9. Kamila-Sowińska A. (2014), Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości, w: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: Gospodarka - etyka - środowisko, red. Dziawgo D., Borys G., Pracy Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329, s. 145-151.
 10. Koszowski M., Fenomen analogii, "Przegląd Prawno-ekonomiczny" 2010, nr 1, s. 34-40.
 11. Kubiak B., Pojęcie języka specjalistycznego, "Języki obce w szkole" 2002, nr 5, s. 6-11.
 12. Kufel T. (2011), Wykorzystanie humoru w nauczaniu rachunkowości, Folia Pomer. Univ. Technol., Stetin, Oeconomica 287 (63), s. 115-120.
 13. Lachur C. (2004), Zarys językoznawstwa ogólnego, Uniwersytet Opolski, Opole.
 14. Lewandowski J. (2002), Paratypologie i quasi-klasyfikacje polskich języków profesjonalnych [w:] Języki specjalistyczne. Problemy Technolingwistyki, red. Lewandowski J., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 27-40.
 15. Li F., Annual report readability, current earnings and earnings persistence, "Journal of Accounting and Economics" 2008, nr 45, s. 221-247.
 16. Ligara B., Szupelak W. (2012), Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 17. Mazurkiewicz-Sokołowska J. (2010), Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integracyjnym, Universitas, Kraków.
 18. McClure M.M. (1983), Accounting as Language: A Linguistic Approach to accounting, University of Illinois, Urbana-Champaign.
 19. Nowak W.A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 20. Turyna J., Rachunkowość: geneza, wieloaspektowe ujęcie, www.wszim-sochaczew.edu.pl/... /Wieloaspektowe ujęcie rachunk.. [15.03.2015].
 21. Rogozina S. (2015), Lingwistyczna ocena języka rachunkowości, "ZN WSB we Wrocławiu" vol. 15, nr 4, s. 501-512.
 22. Wojnicki S. (1991), Subjęzyki specjalistyczne [w:] Teoretyczne podstawy terminologii, red. F. Grucza, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 61-77.
 23. Rogozina S. (2013), Niestandardowy podręcznik do rachunkowości - Rachunkowość pół żartem i na serio, wyd. I (wyd. II - 2014), CeDeWu, Warszawa.
 24. Wolak Z., Analogia w filozofii i nauce, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" 2002, nr 30, s. 89-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu