BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bud Angelica-Mariana (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)
Tytuł
Using EU Funds in Central and Eastern Europe - Romania's Position
Korzystanie z funduszy UE w Europie Środkowej i Wschodniej - pozycja Rumunii
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 4, s. 549-558, bibliogr. 21 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Polityka spójności, Kraje rozwijające się, Porównania międzynarodowe
EU funds, Cohesion policy, Developing countries, International comparisons
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie fundusze strukturalne i spójności stanowią ważny element pomocy finansowej udzielanej przez Unię Europejską państwom członkowskim w celu zmniejszenia różnic, które istnieją między regionami. Fundusze europejskie obowiązują w okresie siedmiu lat. Ważne jest, aby każde państwo korzystało z tych środków w sposób prawidłowy i osiągało jak najwyższy współczynnik absorpcji, który może prowadzić do osiągnięcia koherencji. Badanie to ma na celu ocenę sytuacji funduszy unijnych z perspektywy ilościowej, aby pokazać postęp uzyskany w Europie Środkowej i Wschodniej w ciągu lat 2007-2013, na podstawie rocznego sprawozdania opublikowanego przez KPMG. Do porównania wykorzystano dane z dziesięciu państw. Artykuł jest przydatny dla osób zainteresowanych pozycją Rumunii między państwami z tego regionu wykorzystujących instrumenty strukturalne.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, structural and cohesion funds represent an important financial aid given by the European Union to its member States in order to reduce the disparities that exist between regions. These European funds can be contracted during a period of seven years. It is important for every state to use these funds in a proper manner and to achieve a higher absorption rate that can lead in reaching the wanted cohesion. This research aims at assessing the situation of EU funds from a quantitative perspective, to reveal the progress recorded in Central and Eastern Europe during 2007-2013 period, based on an annual report published by KPMG. Ten countries are going to be presented and compared. Moreover, this paper is useful for those who are interested in Romania's position between the states from this region in terms of using these structural instruments.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davenport T.H., De Long D.W, Beers M.C. (1998), Successful knowledge management projects, "Sloan Management Review", vol. 39 no. 2, pp. 43-57.
 2. European Communities (2007), Cohesion Policy 2007-2013:, national strategic reference frameworks, European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/in- formation/publications/brochures/2008/cohesion-policy-2007-13-national-strategic-reference-frameworks [26.01.2015].
 3. European Commission (2008), Growing Regions, Growing Europe - Fifth progress report on economic and social cohesion, European Commission, Brussels.
 4. Eurostat (2015), Real GDP per capita, growth rate and totals, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdec100 [28.01.2015].
 5. European Union, (2014), Eurostat regional yearbook 2014, Publications Office of the European Union, Belgium.
 6. European Commission, (2014), Financial execution by year, fund, country - Excel format, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/evaluation/data/financial_execution_by_period_fund_country.xls [26.01.2015].
 7. Hapenciuc C.V., Morosan A.A., Arionesei G. (2013) Absorption of Structural Funds International Comparisons and Correlations, "Procedia Economics and Finance", vol. 6, pp 259 - 272.
 8. Ilies L., Muresan I., Muntean B., (2012), Knowledge management in EU funded projects, "Revista Economics", Supliment, vol.2 , pp. 152-159.
 9. Katsarova, I. , (2013), The (low) absorption of EU Structural Funds, http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/ The-low-absorption-of-EU-Structural-Funds.pdf [13.01.2015].
 10. Kranjac M., Henny C., Sikimić U. (2011), European funds as fact of sustainable development in Central Eastern European countries, "Facta Universitatis Series: Economics and Organization", vol. 8 no 3, pp. 301 - 312.
 11. KPMG (2009), EU funds in Central and Eastern Europe progress report 2007-2008, https:// www.kpmg.de/docs/eu_funds_implementation_in_the_cee_countries_2009.pdf [09.11.2014].
 12. KPMG (2010), EU funds in Central and Eastern Europe progress report 2007-2009, http:// www.kpmg.com/CEE/en/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Documents/eu-funds-in-central-and-eastern-europe-progress-report-2007-09.pdf [09.11.2014].
 13. KPMG (2011), EU Ffnds in Central and Eastern Europe progress report 2007-2010, https:// www.kpmg.com/RO/en/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Press-releases/ Documents/EU Funds in CEE 2011_KPMG.pdf [09.11.2014].
 14. KPMG (2012), EU funds in Central and Eastern Europe 2011, https://www.kpmg.com/CZ/cs/ IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press- releases/Documents/KPMG-EU-funds-2011.pdf [09.11.2015].
 15. KPMG (2013), EU funds in Central and Eastern Europe progress report 2007-2012, https:// www.kpmg.com/CEE/en/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Documents/eu-funds-in-central-and-eastern-europe-2012.pdf [09.11.2014].
 16. KPMG (2014), EU funds in Central and Eastern Europe progress report 2007-2013, http:// www.kpmg.com/SI/en/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Documents/ EU-Funds-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf [09.11.2014].
 17. Nistor R., Munteanu V.P. (2013), Managementul proiectelor europene (European project management), Eikon, Cluj Napoca
 18. Paliova I., Lybek T. (2014), Bulgaria's EU funds absorption: maximizing the potential!, IMF Working paper, WP/14/21, http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/imf-eufunds.pdf [14.01.2015]
 19. Rosenberg C.B., Sierhej R. (2007), Interpreting EU funds data for macroeconomic analysis in the new member states, IMF Working paper, WP/07/77, https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2007/wp0777.pdf [14.01.2015].
 20. Tatulescu A., Patrut, A. (2014), Structural funds and economic crises: Romania's absorption paradox, "Procedia Economics and Finance", vol. 16, pp 64 - 72.
 21. Zaman G., Georgescu G. (2014), The absorption of EU Structural and Cohesion Funds in Romania: international comparisons and macroeconomic impact, http://mpra.ub.uni- muenchen.de/57450/, MPRA Paper No. 57450 [23.01.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu