BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goszczyński Wojciech (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Niewidzialny stolik - konsumpcja odczarowana
An Invisible Table - Disenchanted Consumption
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 2 (11), s. 3-21, schematy, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Teoria aktora-sieci, Konsumpcja, Funkcje konsumpcji, Modelowanie konsumpcji, Sprawiedliwy handel, Konsumpcja żywności
Actor-network theory, Consumption, Consumption functions, Modeling consumption, Fair trade, Food consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie potencjału konsumpcji z socjologicznej perspektywy. Bazując na koncepcji praktyk społecznych i teorii Aktora-Sieci oraz wykorzystując przykład żywności, autor przedstawia paletę nieklasycznych funkcji, które może pełnić konsumpcja w procesie zarządzania procesem zmiany społecznej i ekonomicznej. Artykuł prezentuje dwa modele i dostosowane do nich dwa typy postaw konsumenckich, wskazując, że modelowaniu mogą podlegać zarówno przemysłowe, jak i alternatywne systemy produkcji i dystrybucji. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present the potential of consumption from the sociological perspective. Based on the concept of social practices and the actor-network theory as well as using the example of food, the author presents a range of non-classical functions which consumption may fulfil in the process of management of the social and economic change. The article presents the two models and adjusted to them two types of consumer attitudes indicating that both industrial and alternative systems pf production and distribution may be subjected to modelling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrige A. (2006), Konsumpcja, Sic, Warszawa.
 2. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 3. Becker G. (1996), Accounting for tastes, Harvard University Press, Cambridge Massachusets.
 4. Belasco W. (2007), Apettite for a change: how a contrculture took on the food industry. Cornell Univeristy Press, Ithaca.
 5. Bevir M., Trentmann F. (2007), Governance, Consumers and Citizens: Agency and Resistance in Contemporary Politics, Palgrave Macmillian, New York.
 6. Bevir M., Trentmann F. (2007b), After modernism: local reasoning, consumption and governance, (w:) Governance, Consumers and Citizens: Agency and Resistance in Contemporary Politics, M. Bevir, F. Trentmann (ed.), Palgrave Macmillian, New York.
 7. Buttel F. (2006), Sustaining the unsustainable: agro-food systems in the modern world, (w:) Handbook of rural studies, P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (ed.), SAGE, London.
 8. Cole L., Brown K. (2014), The problem with Fair Trade Cofee, Contexts, 13.
 9. Conway G. (1997), The doubly green revolution: food for all in 21st century, Cornell University Press, Ithaca.
 10. Diamond J. (2010), Strzelby, zarazki i maszyny, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 11. Florida R. (2005), Cities and the creative class, Routledge, London & New York.
 12. Fonte M. (2006), Sloow food's presidia: what do small producers do with big retailers, (w:) Between the local and the global: confronting complexity in the contemporary agri-food sector, T. Marsden, J. Murdoch (ed.), Elsevier, Oxford.
 13. Gorlach K. (2004), Socjologia obszarów wiejskich, SCHOLAR, Kraków.
 14. Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W. (2015), Nowi agenci zmian w rolnictwie. O postawach i znaczeniu konsumentów w rozwoju i zarządzaniu klastrem żywności wysokiej jakości "Kujawsko-Pomorska Spiżarnia" (w przygotowaniu do druku).
 15. Goszczyński W. (2014), Smak zmiany: nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej, SCHOLAR, Warszawa.
 16. Gresser C., Tickell S. (2002), Poverty in your coffee cup, OXFAM International.
 17. Griffiths P. (2003), The Economist's Tale: a Consultant Encounters Hunger and the World Bank, Zed Books, London.
 18. Hinrichs C. (2003), The practice and politics of food system localization, "Journal of Rural Studies", 19.
 19. Klein N. (2004), No logo, Świat Literacki, Warszawa.
 20. Lane R. (2000), Jean Baudrillard, Routledge, London & New York.
 21. Latour B. (2007), Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network Theory, Oxford Univeristy Press, Oxford.
 22. Lipovetsky G. (2006), The Empire of Fashion: dressing modern democracy, Princeton Univeristy Press, Princeton and Oxford.
 23. Lyson T. (2010), Civic Agriculture: Reconnecting Farm, Food, and Community, Tufts Univeristy Press, Medford.
 24. Malpass A., Barnett C., Clarke N., Cloke P. (2007), Problematizing choice: responsible consumers and sceptical citizens, (w:) Governance, Consumers and Citizens: Agency and Resistance in Contemporary Politics, M. Bevir, F. Trentmann (ed.), Palgrave Macmillian, New York.
 25. Mazoyer M., Roudart L. (2006), A history of world agriculture, EARTHSCAN, London.
 26. Pietrowicz K. (2004), Nasz gadżety codzienne albo o płynności statusu, (w:) Na pokaz: o konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), UMK, Toruń.
 27. Potkańska D. (2014), Zmierz epoki tradycyjnego konsumenta, czyli jak wspólne zakupy ekologicznej żywności kształtują tożsamość społeczną młodych Polaków. Odradzający się ruch żywieniowy kooperatyw spożywczych w Polsce - przykład Warszawy, (w:) W garnku kultury: rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno- kulturowej, A. Drzał-Sierocka (red.), SWPS, Warszawa.
 28. Renard M. (2003), Fair trade: quality, market and conventions, "Journal of Rural Studies", 19.
 29. Schatzki T. (2002), The site of the social, Pennsylvania State University Press, Univeristy Park.
 30. Short B. (2006), Idyllic ruralities, (w:) Handbook of rural studies, P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (ed.), SAGE, London.
 31. Sonnino R., Marsden T. (2006), Beyond the divide: rethinking relationships between alternative and conventional food networks in Europe, "Journal of Economic Geography", 6.
 32. Stuiver M. (2006), Highlighting the retro-side of innovation and its potential for regime change in agriculture, (w:) Between the local and the global: confronting complexity in the contemporary agri-food sector, T. Marsden, J. Murdoch (ed.), Elsevier, Amsterdam.
 33. Szalacha J. (2011), Dbajmy o siebie, czyli patriotyzm konsumencki, "Nowy Obywatel", nr 3.
 34. Szlendak T. (2005), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 35. von Braun J., Diaz-Bonilla E. (2008), Globalization of food and agriculture and the poor, Oxford University Press, Oxford.
 36. Wilkin J. (2010), Wielofunkcyjność rolnictwa: kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 37. Wilkinson J. (2006), Network theories and political economy: from attrition to convergence?, (w:) Between the local and the global: confronting complexity in the contemporary agri-food sector, T. Marsden, J. Murdoch, (ed.), Elsevier, Amsterdam.
 38. Ziemkowski M. (2004), Affluenza - społeczna choroba czy warunek prosperity, (w:) Na pokaz: o konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu