BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzyk Beata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wymiar subiektywizmu w badaniach oceny dobrobytu i jakości życia
Dimension of Subjectivism in Research on Wealth and Quality of Life
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2015, nr 2 (11), s. 51-60, wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Statystyka nieparametryczna, Dobrobyt, Gospodarstwa domowe
Quality of life, Nonparametric statistics, Prosperity, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nurtów i wyników pomiaru subiektywnej jakości życia. Podrzędnym celem natomiast analiza wyników dotyczących subiektywnej oceny jakości życia na podstawie własnych badań empirycznych. W artykule omówiono teoretyczne i analityczne współczesne podejście do pomiaru jakości życia, uwzględniające wymiary subiektywnych ocen dobrobytu i jakości życia. Dokonano przeglądu i porównania różnych wskaźników i indeksów jakości życia. Analiza wyników badań własnych w zakresie subiektywnej oceny gospodarstw domowych wskazuje przyczyny zadowolenia/braku satysfakcji z ogólnej jakości życia. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present the currents and results of the measurement of subjective quality of life, whereas the objective is to analyse the findings concerning the quality of life subjective assessment based on own empirical studies. In her article, the author discussed the theoretical and analytical contemporary approach to the quality of life measurement taking into account the dimensions of subjective assessments of wealth and the quality of life. She reviewed and compared various indicators and indices of the quality of life. The analysis of own research findings as regard subjective assessment of households indicates the reasons for satisfaction/ lack of satisfaction with the overall quality of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 2. Hagenaars A.J.M. (1986), The perception of poverty, North Holland, Amsterdam.
 3. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie w Polsce (2013), "Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa.
 4. Kapteyn A. (1977), A theory of preference formation, unpublished Ph.D. Thesis, Leyden University, Leyden.
 5. Kapteyn A., Melenberg B., Alessie R. (1991), Subjective poverty definitions and reference groups, Department of Econometrics, Tilburg University.
 6. Kapteyn A., Kooreman P., Willemse R. (1988), Some methodological issues in the implementation of subjective poverty definitions, "Journal of Human Resources", Vol. 23, Issue 2.
 7. Kapteyn A., van de Geer S. A., van de Stadt H. (1985), The impact of changes in income and family composition on subjective measures of well-being, "Horizontal Equity, Uncertainly and Economic Well-Being", University of Chicago Press, Chicago.
 8. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2012, Rozwój regionalny i lokalny (2012), United Nations Development Programme, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
 9. Measurement of the Quality of Life: TF3 Contribution to the summary report of the Sponsorship Group, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality_life/publications [dostęp: 15.05.2014].
 10. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009), http://www.stiglitz-senfitoussi.fr ) [dostęp: 07.05.2014].
 11. Rutkowski J. (1987), Jakość życia. Koncepcja i projekt badania. Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Zeszyt 162, GUS, Warszawa.
 12. Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P. (2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
 13. Subjective well-being and social policy (2010), Edited by S. Chapple, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, http://ec.europa.eu;
 14. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011), Statystyczny pomiar postępu społeczno- gospodarczego w zmieniającym się świecie, "Wiadomości Statystyczne", nr 7/8, Warszawa.
 15. van de Stadt H., Kapteyn A., van de Geer S. (1985), The relativity of utility: evidence from panel data, "The Review of Economics and Statistics", No. 67.
 16. van Praag B. M. S. (1968), Individual Welfare Function and Consumer Behavior: A theory of Rational Irrationality, North Holland, Amsterdam.
 17. http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp [dostęp:17.05.2014].
 18. http://www.oecd.org/statistics/measuringwell-beingandprogressunderstandingtheissue.htm [dostęp: 05.05.2014].
 19. http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/ [dostęp:15.05.2014].
 20. http://hdr.undp.org/en/2013-report, Human Development Report 2013 [dostęp:29.05.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu