BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durniat Katarzyna (University of Wrocław, Poland)
Tytuł
Mobbing Dynamics and Consequences
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 3, cz. 3, s. 269-283, wykr., bibliogr. 35 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym
Słowa kluczowe
Mobbing, Molestowanie seksualne, Psychologia człowieka, Wyniki badań, Stanowisko pracy
Mobbing, Sexual harassment, Human psychology, Research results, Work-stand
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
In this paper the author explains psychological mobbing dynamics and presents selected results of her own mobbing research - especially those demonstrating the consequences of workplace harassment experience. The empirical results discussed in the paper come from the author's own mobbing research projects, which have been conducted in Poland during the span of the last decade, always on heterogeneous samples of the Polish working population. In all the authors' studies the SDM Questionnaire was employed, which is an originally Polish, validated and normalized psychometric tool for diagnosing mobbing. The research results described in this paper are indicative of a strong correlations between experiencing workplace mobbing and poor psychological and psycho-somatic state of the mobbing victims. Moreover, workplace harassment leads to some other negative and long-lasting consequences, both on individual as well as organizational level. Mobbing, being one of the most prevalent and severe workplace stressors and interacting with other social and work environment factors, has a significant and damaging effect on the employees' job satisfaction, task fulfilment, organizational climate and employees' efficacy. Nevertheless, despite being so prevalent and damaging for organizations and individuals, the mobbing pathology is very often misunderstood by the employers and managers, as well as the employees themselves.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chappell D., Di Martino V. (1988), La violence au travail. Bureau international du travail, Geneva.
 2. Durniat K. (2006), Mobbing jako patologia społeczna, [in:] Klebaniuk, J. (ed.) Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 3. Durniat K., Kulczycka A. (2006), Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej", 1132, pp. 458-467.
 4. Durniat K. (2009), Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", vol. 10, no. 11, pp. 129-148.
 5. Durniat K. (2010a), Mobbing as psychopathology and pathology of organization, "Polish Journal of Applied Psychology", vol. 8, no. 2, pp. 41-65.
 6. Durniat K. (2010b), Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", vol. 11, no. 3, pp. 132-152.
 7. Durniat K. (2011a), Mobbing jako szczególny rodzaj interpersonalnej traumy - specyfika doświadczeń ofiar przemocy moralnej w pracy, [in:] A. Widera-Wysoczańska, A. Kuczyńska (ed.) Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, Difin.
 8. Durniat K. (2011b), Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki - z perspektywy pracy I rodzin, [in:] Golińska L., Bielawska-Bartowicz E (eds.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Durniat K. (2011c), Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej, [in:] Juliszewski, T., Ogińska, H., Złowodzki M (ed.), Obciążenia psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii, Komitet Ergonomii PAN, Krakow.
 10. Durniat K. (2012), Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach', Współczesne zarządzanie, "Kwartalnik środowisk naukowych i liderow biznesu" no. 4, pp. 213-222.
 11. Durniat K. (2013), Mobbing w miejscu pracy: zarys tradycji badawczej, podstawowe założenia, metodologia i wybrane wyniki badań własnych, "Prace Psychologiczne", LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3546, pp. 175-189.
 12. Durniat K. (2014), Socio-organizational mechanisms of institutional exclusion - a challenge for multicultural organizations, "Journal of Intercultural Management", vol. 6, no. 4, pp. 215-230.
 13. Durniat K. (2015), Organizational and socio-organizational mobbing antecedens, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. 16, no. 3, p.1, pp. 25-41.
 14. Einarsen, S., Skogstad, A. (1996), Bullying at work: Epidemiological findings in public and private organizations, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, no. 2, pp. 185-201.
 15. Field T. (1996), Bully in sight. How to predict, resist, challenge and combat workplace bullying', Wantage, Wessex Press, Oxfordshire.
 16. Groeblinghoff D., Becker M. (1996), A case study of Mobbing and the Clinical Treatment of Mobbing Victims, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, no. 2, pp. 227-294.
 17. Grzesiuk L., Gamian-Wilk M. (2013), Mobbing w miejscu pracy. Przegląd wyników badań związanych z przejawami mobbingu, genezą i konsekwencjami, Psychologia Społeczna (in printing).
 18. Hirigoyen M. F. (2002), Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W drodze, Poznań.
 19. Hirigoyen M. F. (2003), Molestowanie w pracy. W drodze, Poznań.
 20. Hoel H., Einarsen S., Cooper C. (2003), Organisational effects of bullying, [in:] S. Einarsen, H. Hoel,D. Zapf, C. Cooper (ed.) Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice. Taylor & Francis Press, London.
 21. Keashly, L. & Jagatic, K. (2003), By any other name: American perspectives on workplace bullying, [in:] S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf & C. Cooper (ed.) Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice. Taylor & Francis Press, London.
 22. Leymann H. (1990), Mobbing and Psychological Terror at Workplace, "Violence and Victims", no. 5, pp.119-126.
 23. Leymann, H. (1992), Vuxenmobbning pa svenska arbetsplatser, En rikstäckande undersökning med 2.428 intervjuer. Arbetarskyddsstyrelsen, Stockholm.
 24. Leymann H. (1996), The content and development of mobbing at work, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, no. 2, pp. 165-184.
 25. Matthiesen, S.B., Einarsen, S. (2004), Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work, "British Journal of Guidance and Counseling", vol. 32, no. 2, pp. 335-356.
 26. Nield K. (1996), Mobbing and Well-being: Economic and Personnel Development Implications, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, no. 2, pp. 239-249.
 27. Parzefall, M., Salin, D. (2010), Perceptions of and reactions to workplace bullying: A social exchange perspective, "Human Relations", vol. 63, no. 6, pp. 761-780.
 28. Salin D. (2008), The prevention of workplace bullying as a question of human resource management: measures adopted and underlying organizational factors, "Scandinavian Journal of Management", vol. 24, no.3, pp. 221-231.
 29. Skrobol A., Durniat K. (2015), Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu społecznego, "Prace Psychologiczne", LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 3601, pp. 287-302.
 30. Strutyńska E. (2014), Mobbing wśród nauczycieli. Zakres i uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw, nr 213, poz. 2081 ze zm.
 31. Vartia M. (1996), The sources of bullying - psychological work environment and organizational climate, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, no. 2, pp. 203-214.
 32. Vartia M. (2001), Consequences of workplace bullying with respect to the well-being of its targets and the observers of bullying, "Scandinavian Journal of Work Environment Health", vol. 27, no. 1, pp. 63-9.
 33. Zapf D., Einarsen S. (2005), Mobbing at work: escalated conflicts, [in:] Fox S, Spector P. (eds) Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets. American Psychological Association, pp. 237-270, Washington DC.
 34. Zapf D., Knorz C., Kulla M. (1996), On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment and health outcomes, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, no. 2, pp. 215-237.
 35. Zapf D., Escartin J., Einarsen S., Hoel H., Vartia M. (2011), Empirical findings on prevalence and risk groups of bullying in the workplace, [in:] Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L. (ed.) Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research, and practice, Boca Raton, Taylor & Francis Press, London, New York
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu