BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Storoška Marek (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Tytuł
Crisis communication in the selected situations (Selected helping profession)
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 233-239, bibliogr.13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Globalizacja, Etyka
Globalization, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
The crisis is a notion frequently mentioned in the life of current society. The crisis is commonly spoken about in relation to economy, less is said about crisis in society, family or politics, but today we use to speak about crisis in values, traditions and individual conscience. If we accept this approach we can say that the crisis is in everything. To master principles of communication in crisis, to be aware of their eth-ical dimensions are inevitable for any professional helping other persons. The lack of cognition in this field can lead for example to such absurd situations in which the rescuer helps a drawing man though he cannot swim himself. To draw a detailed picture, we will be dealing only with one helping profession-the profession of a policeman. The reason for this selection is that the policemen are usually the first to solve crisis situations, especially in interpersonal relations. We have narrowed our investigation to the most frequent crisis situations and their ethical, social and optimal solutions within the frame of policeman performance. We would like to help others, who would like to be involved in crisis intervention issue, and thus their communication via model situation training would not only be ethical, but primarily efficient reaching satisfactory results(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Čech, J.: Vyjednávanie v polícii. In: ČECH, J. a kol.: Psychológia pre políciu a justíciu. Trnava: FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005
 2. Czarnecki, P. Ethics for a social worker, IP WSEI, Lublin 2011, ss. 200, ISBN 978- 83-62074-37-2
 3. Czarnecki, P. Praca socjalna, Difin, Warszawa 2013, ss. 253, ISBN 978-83-7641- 38-5
 4. Czarnecki, P., Sucasne problemy teorie a praxe socjalnej prace c Polsku, ISM Slo-vakia, Brno 2015, ss.235, ISBN 978-80-87502-1
 5. Czarnecki, P. Teorija i osnowy etiki, ISM, Slovakia, Kijów 2015, ss.140, ISBN978- 966-7972-38-7
 6. Czarnecki, P. Etika medzi dobrom a zlom, ISM Slovakia, Brno 2015, ss. 122, ISBN 978-80-87502
 7. Človek a samovražda + prvá pomoc. http://www.poznanie.sk/clovek/clovek-samovrazda.php (06.12.2014)
 8. Gecelovsky, V.: Slovakia on the way to the European Union. London: Royal Collage of Defence Studies, Seaford Haus, Belgrave Squar, 2001
 9. Hašek, J.: Psychologické aspekty činnosti služby poriadkovej polície. In: Čech, J. a kol.: Psychológia pre políciu a justíciu. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005
 10. Karabinoš, T.: Postraumatická intervenčná starostlivosť o policajtov. Prešov: PP KR PZ v Prešove, 2005, interný material v archíve autora
 11. Kmec, M.: Organizačné správanie a sociálna kvalifikácia manažérov. In: Multilaterálne aspekty života spoločnosti. Prešov: VŠMP ISM Slovakia, 2008
 12. Matoušková, I.- SPURNÝ, J.: Komunikačně náročné situace v policejní praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005
 13. Michančová, S. (2007). Traumatické puto vo vzťahu medzi obeťou a páchateľom. In: Naništová, E., Klčovanská, E. (Eds.) Psychológia pre život: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. ISBN 978-80- 8082-159-3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu