BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowski Wiktor (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
The Impact of e-Commerce on Warehouse Operations
Wpływ e-commerce na funkcjonowanie magazynu
Der Einfluss von e-Commerce Auf das Funktionieren des Lagers
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 1, s. 95-101, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Magazynowanie, Zarządzanie magazynem
e-commerce, Storage, Supply management
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Często spotykane są opinie, dotyczące nietypowości magazynów przeznaczonych do obsługi handlu elektronicznego, najczęściej rozpowszechniane przez dostawców nowoczesnego wyposażenia technologicznego czy projektantów takich rozwiązań. Oczywiście w przypadku nowopowstających obiektów wskazane jest rozważenie innowacyjnych technologii, zwłaszcza w zakresie kompletacji. Jednak w wielu przypadkach różnice pomiędzy "standardowymi" magazynami, obsługującymi przykładowo rynek samochodowych części zamiennych, a magazynami, które są przygotowane do obsługi detalicznych zamówień składanych elektronicznie są pomijalne. Skala różnic pomiędzy istniejącymi "standardowymi" magazynami a magazynami przystosowanymi do obsługi e-commerce jest zależna od branży i obsługiwanego przekroju klientów.
Metody: Na podstawie doświadczeń oraz przykładowych przedsiębiorstw przeanalizowane zostały dwa przypadki wpływu hipotetycznego wdrożenia e-commerce na organizację i technologię magazynową.
Wyniki: Wprowadzenie e-commerce do magazynu będzie skutkowało zmianami odpowiednimi do poprzednio obsługiwanych zleceń. Uogólniając magazyny obsługujące rynek detaliczny są w zasadzie przygotowane do obsługi zamówień elektronicznych przeciwieństwie do magazynów przyprodukcyjnych. Wprowadzenie w tym przypadku bezpośredniej sprzedaży detalicznej będzie wiązało się ze znacznym nakładem środków.
Wnioski: Nie można jednoznacznie określić, że wprowadzenie e-commerce w magazynie to rewolucja dla jego pracowników i kierownictwa. Jest to zależne od rynków, na których operuje przedsiębiorstwo, oraz od klientów, których przed wprowadzeniem e-commerce magazyn obsługiwał. (abstrakt oryginalny)

Background: We often encounter opinions concerning the unusual nature of warehouses used for the purposes of e-commerce, most often spread by providers of modern technological equipment and designers of such solutions. Of course, in the case of newly built facilities, it is advisable to consider innovative technologies, especially in terms of order picking. However, in many cases, the differences between "standard" warehouses, serving, for example, the vehicle spare parts market, and warehouses that are ready to handle retail orders placed electronically (defined as ecommerce) are negligible. The scale of the differences between the existing "standard" warehouses and those adapted to handle e-commerce is dependent on the industry and supported of customers' structure.
Methods: On the basis of experiences and on examples of enterprises two cases of the impact of a hypothetical ecommerce implementation for the warehouse organization and technology have been analysed.
Results: The introduction of e-commerce into warehouses entails respective changes to previously handled orders. Warehouses serving the retail market are in principle prepared to process electronic orders. In this case, the introduction of (direct) electronic sales is justified and feasible with relatively little effort.
Conclusions: It cannot be said with certainty that the introduction of e-commerce in the warehouse is a revolution for its employees and managers. It depends on the markets in which the company operates, and on customers served by the warehouse prior to the introduction of e-commerce. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Glinkowska B., 2011. Tendencje Rozwojowe E-Biznesu {Trends in E-bisness}, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 651, Ekonomiczne Problemy Usług 68.
  2. Fechner I., 2010. Role of logistics centres in national logistics system, LogForum 2010, 2, 9-18.
  3. Graves J.B., 2012, Maximizing Productivity in E-commerce 3PLs, Inbound Logistics, 3PL Americas.
  4. Szymański G., 2013. Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łodź.
  5. World Trade Organization, e-commerce in developing countries, 2013, źródło https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ecom_brochure_e.pdf, dostęp 22 maja 2015 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu