BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skitsko Volodymyr I. (Kyiv National Economic University After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine)
Tytuł
E-Logistics and m-Logistics in Information Economy
E-logistyka oraz m-logistyka w ekonomii informacji
E-Logistik und m-Logistik in der Informationsökonomie
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 1, s. 7-16, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
e-logistyka, Logistyka, Przepływ informacji, Gospodarka informacyjna
e-logistics, Logistics, Data flow, Information economy
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Celem pracy jest przeanalizowanie różnych koncepcji elektronicznej oraz mobilnej logistyki, jako części składowych ekonomii informacji, w obrębie, której mogą być realizowane efektywne zarządzanie przepływem informacji.
Materiały: Praca opiera się na dostępnych ostatnio publikowanych pracach i publikacjach o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Wstęp do tych studiów pozwala na stwierdzić złożoność jak i istotność obranego do analizy tematu badawczego jak również małej ilości dotychczas przeprowadzonych prac w tym temacie.
Wyniki: Została zaproponowana autorska definicja m-logistyki, jako części logistyki informacji, opisane aspekty jej funkcjonowania oraz zaprezentowane jej miejsce w ekonomii informacji.
Wnioski: Praca ta może być punktem startu dalszych badań w obszarze e-logistyki oraz m-logistyki. Stwierdzono potrzebę opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod i modeli ekonomicznych i matematycznych dla celów pomiaru efektywnego zarządzania informacją we współczesnym środowisku biznesowym. (abstrakt oryginalny)

Background: The purpose of this article is to study the concepts of electronic and mobile logistics as components of the information economy within which the effective management of relevant information flows can be performed today.
Materials: The article is based on the available recent scientific-theoretical and professional practical research and publications. Introduction to these studies and publications allowed to conclude the diversity, importance and relevance of the proposed in this work problem and the existence of the understudied aspects.
Results: This article proposes author definition of m-logistics as part of an information logistics, describes the aspects of its functioning and demonstrates its place in information economy.
Conclusion: This work may be a starting point for further research in the field of e-logistics and m-logistics. For example, there is a need for the development and introduction of modern economic and mathematical methods and models by which the effective information management in modern business environment can be performed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., 2001. Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego [Computer aided logistics chain]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 199.
 2. Aphanasenko I.D., Borisova V.V., 2012. Commercial Logistics, SPb.:Peter, 352.
 3. Barcik R., Jakubiec M., 2012. E-logistics - aspects of functioning, Acta academica karviniensia, 1, www.opf.slu.cz/aak/2012/01/Barcik.pdf
 4. Bowersox D.J., Closs D.J., 1996. Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process, McGraw-Hill Companies, New York, 752.
 5. Bukreev M., 2006. E-logistics in Trade, part 2, Technology portal for shops, http://retailtech.ru/food/articles/1699/29009/
 6. Gunasekaran A., Ngai W.T.E., Cheng T.C.E., 2007. Developing an E-logistics System: A case study, International Journal of Logistics: Research & Applications, 10, 4, 333 - 349, http://repository.lib.polyu.edu.hk/jspui/handle/10397/1150
 7. Korablev A., 2011. Application of the economic-mathematical methods of optimization of information flows, Economic Sciences, Moscow, 5(78), 271-274, http://ecsn.ru/files/pdf/201105/201105_271.pdf
 8. Krykavsky E.V., Chornopyska N.V., 2009. Logistics system, Publisher National University "Lviv Polytechnic", 264.
 9. Malyk I., 2013. Trends of information economy development in Ukraine, Journal of East European University of Economics and Management, Cherkasy, Ukraine, 1 (14), 25-34, http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vsuem_2013_1_5.pdf
 10. Milutina E., Organization of people, the people of the organization (Section 2.2. Information flow), http://www.pravil.net.ua/plan3/2_2.html
 11. Nowicka-Skowron Maria. 2000. Efektywność systemów logistycznych [The efficiency of logistics systems], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 182 [2]: il., mapa.
 12. Rodkina T.A., 2001. Information logistics, Ekzamen, Moscow, 288.
 13. Skitsko V., 2014. Electronic Logistics as a Component of Modern Business, Business inform, Kharkiv, Ukraine, 7 (438), 309-314, www.business-inform.net/pdf/2014/7_0/309_314.pdf
 14. Shemet A.D., 2012. Forms of E-commerce and its place in the system of digital economy, Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, Dnipropetrovsk, Ukraine, 41, 311-315, http://oaji.net/articles/2014/1555-1418980854.pdf
 15. World's largest online retail markets to double in size in the next three years [press release], June 08, 2015, http://www.occstrategy.co.uk/news-andmedia/2015/06/google-paypal-researchpress-release
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu