BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłowska-Wrzesińska Joanna (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Assessment of Safety and Health of Storage Workers - a Psychosocial Approach
Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników magazynowych - podejście psychospołeczne
Bewertung von Daten im Bereich des Arbeitsschutzes und -Sicherheit von Lagerarbeitern - Ein Psychosozialer Ansatz
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 1, s. 25-35, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Stres psychologiczny, Pracownicy fizyczni
Health and safety at work, Psychological stress, Manual workers
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Mimo że w europejskich zakładach pracy nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie profilaktyki i zwalczania tradycyjnych zagrożeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pracy, problem zapobiegania ryzyku psychospołecznemu należy do wyjątkowo aktualnych. Uwzględnienie ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu pracy wydają się być niezwykle istotne w odniesieniu do szerzącej się współcześnie epidemii stresu zawodowego.
Metody: artykuł oparto o analizę statystyczną wypadków przy pracy oraz analizę problemów zdrowotnych występujących w związku z wykonywaną pracą. Dokonano przeglądu najnowszych raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka psychospołecznego. Podjęto próbę eksplikacji pojęć z zakresu nowopowstających rodzajów ryzyka w odniesieniu do warunków pracy w magazynie.
Wyniki: ocenie poddano różnorodne aspekty zagrożeń występujących na stanowisku pracy magazyniera. Wskazano na deficyty w zakresie identyfikacji zagrożeń o charakterze psychospołecznym oraz zaakcentowano brak korelacji pomiędzy zadaniami zawodowymi magazyniera a jego wiedzą na temat ryzyka psychospołecznego. Na podstawie diagnozy stanu obecnego zaprezentowano egzemplifikacyjne podejście do identyfikacji zagrożeń psychospołecznych występujących w magazynie.
Wnioski: ryzyko psychospołeczne związane z pracą w magazynie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, zwiększenia ryzyka wypadków, gorszego wykonywanie zadań. Konsekwencje te oznaczają istotne oddziaływanie ryzyka psychospołecznego zarówno na poziomie jednostki, jak i na poziomie organizacji - oczekiwać więc należy wzmożonych wysiłków na rzecz uświadamiania w tym obszarze zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. (abstrakt oryginalny)

Background: Although there is still a lot to do as far as prevention and elimination of traditional health and work safety hazards is concerned, the problem of psychosocial risk prevention is extremely important nowadays. It is crucial to take into consideration the health of workers and promotion of health in the workplace, as the occupational stress epidemics is getting more and more widespread.
Methods: The article is based on the statistic analysis of accidents at work as well as the analysis of health problems resulting from the job itself. The latest work safety reports have been reviewed and special attention has been paid to psychosocial risk analysis. The author has tried to explicate the terms of new and emerging risks as regards storage work.
Results: Various threat aspects of storage work have been evaluated. Deficits in psychosocial hazard identification have been indicated. What is more, no correlation between occupational tasks of storage workers and their knowledge about psychosocial risks has been emphasized. An exemplified approach to warehouse psychosocial threat identification has been presented. The approach is based on the diagnosis of the current situation.
Conclusions: The psychosocial risk of storage work may lead to health deterioration, greater accident risk and worse performance at work. Such consequences mean that the psychosocial risks affect both an individual and the organization. Therefore, we should expect more intense efforts to increase psychosocial risk awareness of both employers and employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczak M., Domański R., Cyplik P., Pruska Ż., 2013, The tools for evaluating logistics processes, LogForum, 9 (4), 255-263.
 2. Cox T., Griffiths A., 2005, The nature and measurement of work-related stress: theory and practice, in: J.R. Wilson and N. Corlett (Ed.), Evaluation of Human Work (3rd ed.). London: CRS Press.
 3. CSO, 2014a, Accidents at work in 2013, Warsaw, ISSN 1506 - 7920.
 4. CSO, 2014b, Accidents at work and work related health problems, Warsaw, ISBN 978-83-7027-554-9.
 5. EU-OSHA, 2007, Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 6. EU-OSHA, 2012a, Management of psychosocial risks at work: an analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), European Risk Observatory. Report, No. 4.
 7. EU-OSHA, 2012b, Drivers and barriers for psychosocial risk management: an analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), Report, No. 5.
 8. ESENER, Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń [The European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks], accessed: https://osha.europa.eu/pl/esenerenterprise-survey/enterprise-survey-esener
 9. Fechner I., Szyszka G. (Ed.), 2014, Logistyka w Polsce. Raport 2013 [Logistics in Poland. Report 2013], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, ISBN 978-83-63186-88-3.
 10. ILO, 1986, Psychosocial factors at work: Recognition and control (Vol. 56), Geneva International Labour Office.
 11. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Drożyner P., 2011, Preventive and Pro-Active Ergonomics Influence on Maintenance Excellence In: M.M. Robertson (Ed.): Ergonomics and Health Aspects, HCII 2011, LNCS 6779, pp. 49-58 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 12. Lasota A.M., 2014, Analysis of packers' workload on the packing line -a case, LogForum, 10(4), 383-392.
 13. Mazur A., Stachowiak A., 2014, The framework of methodology for identification of organizational maturity with assessment of excellence level of logistics systems, in: Abrudan I., The Management between profit and social responsibility, Procedeeings of the 4th Review of Management and Economic Engineering International Management Conference, 18-20 September 2014, Todesco Publishing House, Cluj-Napoca, Romania, pp. 415-423, ISSN 2247 - 8639.
 14. Merecz D., Potocka A., Wężyk A., Waszkowska M., 2012, Mini przewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych [Mini guide to the psychosocial occupational hazards], Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź.
 15. Niemczyk A., 2014, Branża magazynowa podsumowuje 15 lat [Warehouse Industry summarizes 15 years] w: Nowoczesny Magazyn, nr 1(91) luty-marzec 2014, wydawca: FORUM Press, Poznań, 10-13.
 16. NIOSH, 2002, The changing organization of work and the safety and health of working people: Knowledge gaps and research directions, NIOSH (Vol. 2002-116): DHHS.
 17. Sadłowska-Wrzesińska J., 2014, Analysis of psychosocial risk in the context of the objectives of macroergonomics, 277-285, in: Advances in Social and Organizational Factors, Edited by Peter Vink, AHFE Conference 2014, ISBN 978-1-4951-2102-9.
 18. Sadłowska-Wrzesińska J., Gabryelewicz I., 2014, Monitorowanie zagrożeń psychospołecznych jako element ograniczania ryzyka zawodowego związanego z pracą w magazynie [Monitoring psychosocial risks as part of a risk reduction of work-related training in the warehouse], in: Logistyka 6/2014, CD, 12405-12409, Poznań.
 19. Sadłowska-Wrzesińska J., Gabryelewicz I., Drożyner P., 2014, Projakościowe aspekty oceny ryzyka zawodowego w kontekście bezpieczeństwa pracy magazyniera [Proquality aspects of risk assessment in the context of a warehouse work safety], in: Logistyka 5/2014, CD 2, 1334-1344, Poznań.
 20. Sadłowska-Wrzesińska J., Mościcka-Teske A.,2014, Koncepcja CSR w odniesieniu do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w magazynie (cz. 2) [The concept of CSR in relation to safe and healthy working conditions in the warehouse (Part. 2)], in: Logistyka 5/2014, CD 1, 2076-2084, Poznań.
 21. Sadłowska-Wrzesińska J., Rejmer W., Drożyner P., 2014, The analysis of threats per capita in the section Transportation and storage - physical and psychological factors, in: Logistyka 6/2014, 14680-14687, Poznań 2014.
 22. WHO, 2004, Promoting Mental Health. Concepts, Emerging Evidence, Practice. A Report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and The University of Melbourne, Geneva.
 23. WHO, 2008, PRIMA-EF: Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management: A Resource for Employers and Worker Representatives, Institute of Work, Health & Organisations, University of Nottingham.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu