BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stajniak Maciej (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland), Koliński Adam (Poznan School of Logistics)
Tytuł
The Impact of Transport Processes Standardization on Supply Chain Efficiency
Wpływ standaryzacji procesów transportowych na efektywność łańcucha dostaw
Einfluss der Standardisierung von Transportprozessen Auf die Effektivität Einer Lieferkette
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 1, s. 37-46, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Efektywność, Efektywność transportu, Controlling operacyjny
Supply chain, Effectiveness, Transport efficiency, Operative controlling
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych.
Metody: Prace badawcze prowadzono w drugim półroczu 2014 roku w 210 przedsiębiorstwach z terenów województwa wielkopolskiego. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. Opierając się na wynikach badań zostały opracowane standardy tych procesów, które zostały ocenione jako konieczne do ustandaryzowania w praktyce gospodarczej.
Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali standardy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych.
Wnioski: Opracowane standardy stanowią wstępny etap badań naukowych realizowanych przez Autorów w ramach oceny efektywności procesów transportowych. Kierunkiem dalszych badań jest analiza efektywności zastosowania standardów procesów transportowych w praktyce gospodarczej oraz ich wpływ na skuteczność całego łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

Background: During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. Therefore, in this article Authors focus attention on the transport processes efficiency.
Methods: The research carried out in the second half of 2014 year, in 210 enterprises of the Wielkopolska Region. Observations and business practice studies conducted by the authors, demonstrate a significant impact of standardization processes on supply chain efficiency. Based on the research results, have been developed standard processes that have been assessed as being necessary to standardize in business practice.
Results: Based on these research results and observations, authors have developed standards for transport processes by BPMN notation. BPMN allows authors to conduct multivariate simulation of these processes in further stages of research.
Conclusions: Developed standards are the initial stage of research conducted by Authors in the assessment of transport processes efficiency. Further research direction is to analyze the use efficiency of transport processes standards in business practice and their impact on the effectiveness of the entire supply chain. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Demir E., Huang Y., Scholts S., Van Woensel T., 2015, A selected review on the negative externalities of the freight transportation: Modeling and pricing, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 77, 95-114.
 2. Forza C., Salvador F., Rungtusanatham M., 2005, Coordinating product design, process design, and supply chain design decisions: Part B. Coordinating approaches, tradeoffs, and future research directions, Journal of Operations Management, 23 (3), 319-324.
 3. Hunt V.D., 1996, Process Mapping. How to Reengineer Your Business Processes, John Wiley & Sons, New York.
 4. Kherbash O., Mocan M.L., 2015, A Review of Logistics and Transport Sector as a Factor of Globalization, Procedia Economics and Finance, 27, 42-47.
 5. Kolinska K., Cyplik P., 2010, Work standardization - tool for increasing effectiveness of activities, in: Fertsch M. (ed.), Innovative and intelligent manufacturing systems, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, pp. 195-210.
 6. Lambert D.M., 2004, The eight essential supply chain management processes, Supply Chain Management Review, 8 (6), 18-26.
 7. Liker J., 2004, The Toyota Way: Fourteen Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, McGraw-Hill, New York.
 8. Long Q., Zhang W., 2014, An integrated framework for agent based inventory production-transportation modeling and distributed simulation of supply chains, Information Sciences, 277, 567-581.
 9. Nikfarjam H., Rostamy-Malkhalifeh M., Mamizadeh-Chatghayeh S., 2015, Measuring supply chain efficiency based on a hybrid approach, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 39, 141-150.
 10. Nowosielski S. (ed.), 2008, Procesy i projekty logistyczne [Logistic processes and projects], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 11. Sanchez A.M., Perez M.P., 2005, Supply chain flexibility and performance: a conceptual model and empirical study in the automotive industry, International Journal of Operations & Production Management, 25 (7), 681-700.
 12. Whipple J.M., Russell D., 2007, Building supply chain collaboration: a typology of collaborative approaches, International Journal of Logistics Management, 18 (2), 174-196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu