BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huderek-Glapska Sonia (Poznań University of Economics, Poland), Inchausti-Sintes Federico (Universidad De Las Palmas De Gran Canaria, Spain), Njoya Eric (University of Huddersfield, United Kingdom)
Tytuł
Modeling the Impact of Air Transport on the Economy - Practices, Problems and Prospects
Modelowanie wpływu transportu lotniczego na gospodarkę - praktyka, problemy i perspektywy
Modellierung des Einflusses des Flugtransports Auf die Wirtschaft - Praxis, Problemstellungen und Perspektiven
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 1, s. 47-61, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Rozwój regionalny
Airports, Air transport, Regional development
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Tematyka roli transportu lotniczego w rozwoju gospodarki regionalnej jest bardzo aktualna w dzisiejszych czasach, kiedy realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych w infrastrukturę lotniskową, z wykorzystaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Rosnące potrzeby transportowe i wzrost dochodów ludności, oznaczają, że rynek transportu lotniczego rozwija się i będzie rozwijać się w przyszłości. Temu wzrostowi towarzyszą korzyści bezpośrednie i pośrednie, które pojawiają się w otoczeniu społeczno-ekonomicznym portu lotniczego oraz w całej gospodarce. Pomiar tych korzyści jest istotny, ponieważ decyzje podejmowane w odniesieniu do transportu lotniczego mają wpływ na lokalną i regionalna gospodarkę. Najpowszechniej stosowanym narzędziem do pomiaru efektów związanych z funkcjonowaniem lotniska jest analiza nakładów i wyników. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki metody nakładów i wyników, ukazanie jej zastosowania w pomiarze społeczno-ekonomicznych efektów transportu lotniczego w Polsce - kraju o największej dynamice rozwoju rynku lotniczego oraz przedstawienie możliwych ograniczeń metody wraz z propozycją jej ulepszeń.
Metody: Narzędziem zastosowanym w badaniu jest metoda nakładów i wyników za pomocą której dokonuje się pomiaru zmian w gospodarce wywołanych aktywnością transportu lotniczego.
Wyniki: Na tle wyników analizy wpływu polskich portów lotniczych na gospodarkę kraju, przeprowadzonej w 2009 roku, ukazano rezultaty najnowszych badań opartych na danych odnoszących się do 2012 roku. Przedmiotem badań są porty lotnicze w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie. Następnie ukazano ograniczenia metody nakładów i wyników i zaproponowano ulepszenia tego modelu.
Wnioski: Właściwy pomiar wpływu funkcjonowania portu lotniczego i efektów wynikających z podejmowania inwestycji lotniskowych na gospodarkę regionalną, prowadzi do bardziej skutecznej polityki rozwoju sektora transportu lotniczego i polityki rozwoju regionalnego. W kolejnych badaniach społeczno-ekonomicznych efektów transportu lotniczego zalecane jest zastosowanie zaawansowanej metody nakładów i wyników. (abstrakt oryginalny)

Background: The issue of measuring the contribution of air transport to the regional economy is very important nowadays since many airport infrastructure projects are being implemented, using available European Union funds. As a result of growing transport needs and increasing incomes among the population, the air transport market is strongly developing. This development results to many direct and indirect socio-economic benefits to locations in close proximity of an airport but also in the whole economy. The measurement of these benefits is important because the decisions made with respect to air transport influence local and regional economic performance. The most commonly used tool for measuring the positive effects associated with the operation of an airport is the input-output analysis. The aim of the article is to present the characteristics of the input-output method, to indicate its applications in Poland - the country with the most dynamic growth of air transport, to present the possible limitations of this method and propose improvements.
Methods: The method used in this research is one that measures the effects of changes in the economy as a result of air transport activity. Particular input-output analysis is used.
Results: On the background of the results of modeling the impact of polish airport on regional economy in 2009 the updated analysis in 2012 is provided. The economic impacts of Krakow, Katowice, Wroclaw and Szczecin airports are estimated. Then the limitations of input-output method are presented and suggestions of possible improvements are made. Comments: Proper measurement of the impact of airport's operation and investment on the economy, leads to more effective air transport policy development. For future research, the advanced input-output method to assess the positive impact of airports on regional development is recommended. However, a comprehensive assessment of the operation and expansion of airport infrastructure requires comparing the economic benefits with economic costs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allroggen F., Malina R., 2014, Do the regional growth effects of air transport differ among airports? Journal of Air Transport Management, 37, 1-4.
 2. ACI Europe, 2004, The social and economic impact of airports in Europe, ACI Europe, York Aviation.
 3. Butler S., Kiernan L., 1986, Measuring the Economic Impact of Airport, Federal Aviation Administration.
 4. Deloitte Access Economics, 2013, Economic impact of a Western Sydney Airport - NSW Business Chamber.
 5. Duchin F., Szyld D., 1985, A dynamic Input-Output Model with Assured Positive Output". Metroeconomica, 37, 269-282.
 6. Giliingwater D., Mann M., Grimley P., 2009, Economic Benefits of Aviation - Technical Report, OMEGA Study 40, Loughborough University.
 7. GUS, 2014, Produkt Krajowy Brutto [Gross domestic product], Rachunki Regionalne w 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 8. GUS, 2014, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2012 [Financial results of companies I-XII 2012], GUS, Warszawa.
 9. Huderek-Glapska S., 2012, Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu [Influence of airport on the regional economy], Przegląd Komunikacyjny, 2, 20-26.
 10. Hujer R., Kokot S., 2001, Frankfurt Airport's impact on regional and national employment and income, (in:) W. Pfähler (ed.), Regional Input-Output Analysis, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
 11. Jankiewicz J., Huderek-Glapska S., 2015, The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalization - different paths of growth, Journal of Transport Geography, doi:10.1016/j.jtrangeo.2015.06.002
 12. Leontief W., Duchin F., 1986, The Future Impact of Automation on Workers, New York: Oxford University Press.
 13. Leontief W., 1986, Input-Output Economics, 2nd Edition, New York, Oxford University Press.
 14. Los B., 2001, Endogenous Growth and Structural Change in Dynamic Input-Output model, Economic Systems Research, 13, (1), 3-34.
 15. Madden J.R., 2003, Assessing the regional economic impact of an airport: a dynamic multiregional CGE study of Melbourne airport. Paper presented to 50th Meeting of the North American Regional Science Association, Philadelphia.
 16. Malina R., Wollersheim Ch., Peltzer S., 2006, Die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Dortmund Airport [Influence of Dortmund airport on the regional economy], Industrieund Handelskammer zu Dortmund, Dortmund.
 17. Miller R.E., Blair, 2009,Input-Output Analysis, foundations and extensions, New York: Oxford University Press. Second edition.
 18. Montalvo J.G., 1998, A methodological proposal to analyze the economic impact of airports, International Journal of Transport Economics, 25 (2).
 19. MOTOS 2007, Transport Modelling: Towards Operational Standards in Europe, MOTOS Handbook containing guidelines for constructing national and regional transport models.
 20. Niemeier H.-M., 2001, On the use and abuse of impact analysis for airports: A critical view from the perspective of regional policy, in: Pfähler W., (ed.), Regional Input-Output Analysis, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
 21. Pancer-Cybulska E., Olipra Ł., Cybulski L., Surówka A., 2014, Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce [Airtransport and regional work markets], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 22. PwC, 2014, Economy: Wider Impacts Assessment - Airports Commission.
 23. Rietveld P., Bruinsma F., 1998, Is transport infrastructure effective?: Transport infrastructure and accessibility impacts on the space economy. Springer, Berlin.
 24. Rose A.Z., Casler S.D., 1996, Input-output structural decomposition analysis: a critical appraisal. Economic Systems Research, 8, 33-62.
 25. Schalaack J., 2009, Defining the Airea, Evaluating urban output and forms of interaction between airport and region, (in:) U. Knippenberger, A. Wall, (ed.), Airport in Cities and Regions: Research and Practise, Scientific Publishing, Karlsruhe.
 26. Willis I., 2009, Economic Development Benefits of Transport Investment, NZ Transport Agency Research Report 350.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu