BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Arkadiusz (Poznan University of Economics, Poland), Zdrenka Wojciech (Poznan University of Economics, Poland)
Tytuł
Conception of Integrator in Cross-Border e-Commerce
Koncepcja integratora w elektronicznym handlu transgranicznym
Das Konzept Eines Integrators im Grenzüberschreitenden e-Handel
Źródło
LogForum, 2016, vol. 12, nr 1, s. 63-73, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Łańcuch dostaw
e-commerce, Supply chain
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Handel elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i istotnych dziedzin gospodarki. Najnowszym trendem tego rynku jest handel transgraniczny. Polega on na sprzedaży produktów klientom, którzy zlokalizowani są w innym państwie. Wiążę się to jednak z kilkoma problemami, takimi jak: wysoki koszt i długi czas dostawy, bariery językowe, różne uwarunkowania prawne i podatkowe itp.
Metody: Badania przeprowadzono na podstawie doświadczeń autorów w zakresie handlu elektronicznego. Do analizy zagadnienia handlu transgranicznego posłużyły głównie raporty Komisji Europejskiej. Celem artykułu jest propozycja koncepcji integratora e-handlu transgranicznego, który umożliwi m.in. rozwiązanie problemów logistycznych.
Wyniki: W artykule przedstawiono autorską koncepcję integratora w elektronicznym handlu transgranicznym. Jego podstawowym zadaniem jest integracja całego łańcucha dostaw. Dzięki efektowi skali, uzyskanej w wyniku konsolidacji przesyłek wielu e-sklepów, integrator jest w stanie uzyskać niższe koszty dostawy w transporcie międzynarodowym, przeprowadzać bardziej efektywnie zwroty towarów czy lepiej obsługiwać klientów z różnych krajów.
Wnioski: Zaproponowana w artykule koncepcja integratora w elektronicznym handlu może zwiększyć konkurencyjność mikro i małych e-przedsiębiorstw, w szczególności na arenie międzynarodowej. Ponadto zastosowanie tej koncepcji może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności handlu transgranicznego, co w wyniku zwiększenia poziomu sprzedaży, przyczyniłoby się do zwiększenia całkowitego handlu elektronicznego. (abstrakt oryginalny)

Background: E-commerce is one of the most dynamic and important sectors of the economy. The latest trend in this market is cross-border trade. It is based on selling products to customers who are located in other countries. However, it is connected to several problems, such as a high cost and long time of delivery, language barriers, different legal and tax conditionings, etc.
Methods: The studies were conducted on the basis of the authors' experience in the field of e-commerce. The issue of cross-border commerce was mainly analysed with the use of reports of the European Commission. The aim of the article is to propose a conception of an integrator of cross-border e-commerce, which will make it possible, among other things, to solve logistic problems.
Results: The article presents an authorial conception of an integrator in cross-border e-commerce. Its main task is to integrate the whole supply chain. Thanks to the economies of scale, obtained as a result of consolidation of parcels from many e-shops, the integrator is able to achieve lower delivery costs in international transport, make returns of goods more effective and serve customers from different countries better.
Conclusions: The conception of an integrator in cross-border commerce proposed in the article may increase competitiveness of micro and small e-enterprises, especially in the international arena. Moreover, applying this conception may contribute to a rise in the attractiveness of cross-border commerce, which, as result of a greater sale level, would contribute to an increase in the total e-commerce. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Copenhagen Economics, 2013, E-commerce and delivery, A study of the state of play of EU parcel markets with particular emphasis on e-commerce, Brussels, European Commissions.
 2. E4X Cambridge Mercantile Group of Companies, 2013, Local Currency Pricing for eCommerce - Increasing Online Sales by Implementing a Global Pricing Strategy. Cambridge: E4X Cambridge Mercantile Group of Companies.
 3. e-Commerce, 2015, Trendy w sprzedaży B2B w Polsce 2015, Warszawa, Izba Gospodarki Elektronicznej.
 4. Ecommerce Europe, 2013, Europe B2C Ecommerce Report 2013, Brussels, Ecommerce Europe.
 5. European Commission, 2012, An integrated parcel delivery market for the growth of ecommerce in the EU. Green paper. Brussels, European Commissions.
 6. European Commission, 2013, Roadmap for completing the single Market for parcel deliver. Brussels: European Commissions.
 7. European Commission, 2015a, Europe B2C Ecommerce Report 2015, Brussels, Ecommerce Europe.
 8. European Commission, 2015b, A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_pl.htm (accessed on 10.07.2015).
 9. European Commission, 2015c, Digital Agenda for Europe, A Europe 2020 Initiative, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en (accessed on 10.07.2015).
 10. European Commission, 2015d, Interreg A - Cross-border cooperation, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/cooperation/european-territorial/crossborder (accessed on 10.07.2015).
 11. FTI Consulting, 2011, Intra-Community crossborder parcel delivery. A study for the European Commission. Brussels, FTI Consulting.
 12. Fundacja im. Lesława A. Pagi, 2015, Ecommerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego rozwoju i stać się dominującym graczem? [How to challenge the dynamic growth and become a main player], Warszawa, Fundacja im. Lesława A. Pagi.
 13. Gemius, 2015, E-commerce w Polsce 2015 [Ecommerce in Poland]. Gemius dla e-Commerce Polska, Warszawa, Gemius.
 14. GUS, 2013, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. [Information society in Poland in 2013], Warszawa, GUS.
 15. Grzybowska K., 2013, Spójność łańcucha dostaw - analiza problemu [Integration of supply chain - case study], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 34-36.
 16. Kawa A., 2014a, Logistyka e-handlu w Polsce [Logistics of e-commerce in Poland], http://media.pocztapolska.pl/file/attachment/612453/bb/logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf (accessed on 10.07.2015).
 17. Kawa A., 2014b, Logistyka w obsłudze handlu elektronicznego [Logistics in service for e-commerce], Logistyka, 5, 36-38.
 18. Kawa A. 2015, Branża pośredników KEP. Istota, rodzaje podmiotów i znaczenie [CEP brokers. Types and importance]. Logistyka, 1, 55-57.
 19. Leeuwis E., Lukic V., Van Heel B., 2014, Cross-Border E-Commerce Makes The World Flatter.
 20. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation_travel_tourism_retail_cross_border_ecommerce_makes_world_flatter/ (accessed on 07.07.2015)
 21. The Economist, 2014, Growing together? Free trade and Asia's technology sector. http://www.economistinsights.com/countries-trade-investment/analysis/growingtogether-free-trade-and-asia stechnology-sector (accessed on 04.07.2015)
 22. The European Consumer Centres' Network, 2011, Online Cross-Border Mystery Shopping - State Of The E-Union.
 23. http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/mystery_shopping_report_en.pdf (accessed on 08.07.2015).
 24. http://proseedmag.pl/aktualnosci/e-commerceile-z-31-mld-zl-dla-polskich-e-sklepow (accessed on 08.07.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu