BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Centra usług wspólnych w Polsce
Shared Services Centers in Poland
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 6, s. 31-40, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Centra usług, Usługi biznesowe
Outsourcing, Shared services, Business services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Centralizacja wybranych procesów w przedsiębiorstwie i ich outsourcing może prowadzić do ograniczenia kosztów, bądź poprawy osiąganych efektów, np. w kontekście czasu lub poziomu jakości obsługi klienta. Aktualnie przedsiębiorcy mają możliwość dywersyfikacji funkcjonalności wykorzystywanych zasobów pomiędzy aktywa własne a te, które są dostępne u zewnętrznych dostawców zlokalizowanych w różnych częściach świata. Centra usług wspólnych stanowią od kilku lat interesującą alternatywę wobec zamrażania kapitału w aktywa nie dodające wartości kluczowym kompetencjom podmiotu gospodarczego. Na globalnej mapie lokalizacji SSC i BPO coraz wyraźniej rysuje się rola Polski jako miejsca alokacji usług realizujących procesy przedsiębiorstw w różnych branżach i różnych krajów pochodzenia. (abstrakt oryginalny)

Centralization of selected business processes and their outsourcing can lead to a reduction of costs or performance improvement i.e. in terms of time shortening or increasing level of customer service. Currently, entrepreneurs have the opportunity to diversify the functionality of resources used between own assets and those that are available from external suppliers located in various parts of the world. Shared service centers for several years are an interesting alternative to not to freezing of capital into the assets that do not add value to key competences. On the global map of the location of the SSC and BPO Poland is an interesting place for the allocation of services supporting the processes of enterprises in different industries and different countries of origin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx (red.), Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Gott, J., Laudicina, P., Peterson, E. (2014). The 2014 A.T. Kearney Global Services Location Index.^4 Wealth of Choices: FromAnywhere on Earth to No Location atAll. A.T. Kearney.
 3. Oshri, I., Kotlarsky, J., Willcocks, L.P. (2009). The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring (17). Palgrave Macmillans. Za: R. Metters, A typology of offshoring and outsourcing in electioncally transmitted services. Journal ofOperations Management, 26 (2).
 4. Polski rynek biurowy gotowy na dynamiczny rozwój sektora usług dla biznesu (2014). Outsourcing&More, (6), (listopad/grudzień).
 5. Przegląd 300 międzynarodowych centrów usług; definicje, segmentacja, zatrudnienie, plany i prognozy (2008). DiS, (10).
 6. Raport o rynku nieruchomości w Polsce (wiosna 2014). Marketbeat Polska. Cushman & Wakefield.
 7. Rutkowski, K. (2013). Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność inwestycyjna Polski. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12).
 8. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014. (2014). Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL).
 9. Sektor SSC/BPO w Polsce. Raport, (wrzesień 2011). Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL).
 10. Shared Services Centers. Capturing the Potential. Lodestone.
 11. Shared Services Handbook. Hit the road. (2011). London: Deloitte.
 12. Stabryła, A., Małkus, T., Mfiles.pl (red.). (2012). Strategie rozwoju organizacji. Kraków.
 13. Trocki, M. (2001). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.
 14. Willcocks, L., Lacity, M., Cullen, S. (2006). Information technology sourcing: Fifteen years of learning. Working Paper Series 145 (4). London: London School of Economics and Political Science.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu