BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygier Marta (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Jak zostać przedsiębiorcą zagranicznym w Polsce? Prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
How to Become a Foreign Entrepreneur in Poland? Legal and Practice Aspects of Business Activity in Poland by Foreign Entrepreneurs
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 3, s. 29-31, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel, Przedsiębiorca, Przedsiębiorczość
Trade, Entrepreneur, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W obowiązujących w Polsce przepisach prawa stosowana jest zasada swobody działalności gospodarczej, co oznacza, iż każdy ma prawo do podjęcia działalności gospodarczej według własnego wyboru na równych prawach. Jednak w przypadku przedsiębiorców zagranicznych zasada ta nie ma zastosowania. (fragment tekstu)

This article describes and identifies legal aspects of business activity in Poland by foreign entrepreneurs. In the following material we might find legal aspects and business practices for foreign entrepreneurs. Writer describes the acceptable forms of economic activity, enabling the development of the business strategy of foreign entrepreneurs in Poland. The analysis shows also the practical aspects of the registration of a new companies in Poland, pointing that thanks to procedural facilitation now we can be an entrepreneur in one day, even at a distance by submitting the required documents through online forms required for entry in the register of both: one-man company, as well as the company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lichniak I., Nauka o przedsiębiorstwie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
  2. Piecuch T., Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  3. Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa 2011.
  4. Szafrański D., Przedsiębiorca zagraniczny jako kategoria normatywna w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. "Przegląd Prawa Handlowego" 1/2010.
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2006 r. Nr 144 poz.1043 z późn. zm.).
  9. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, opublikowany w załączniku nr 2 do Dz. U. 2004 Nr 90, poz. 864 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu