BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga-Niestrój Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Korea Południowa - doświadczenia dwóch kryzysów finansowych
South Korean Experiences of Two Financial Crises
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 77-89, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Sektor bankowy, Kryzys azjatycki
Financial crisis, Banking sector, Asian crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Korea Południowa
South Korea
Abstrakt
Celem artykułu jest z jednej strony ukazanie warunków, które doprowadziły do kryzysu finansowego w 1997 r., a z drugiej próba odpowiedzi na pytanie, czy podobne czynniki wystąpiły w wypadku kryzysu 2008 r. i - bardziej szczegółowo - jakie były ich następstwa (zwłaszcza w sektorze bankowym i na rynku finansowym). Na tym tle konieczne jest również dokonanie krótkiej charakterystyki najważniejszych działań podejmowanych przez władze koreańskie po kryzysie azjatyckim. Należy podkreślić, że omawiany problem jest bardzo złożony, dlatego zasygnalizowane zostaną jedynie wybrane problemy. Pokazanie szczegółowo skutków analizowanych kryzysów dla sfery realnej czy działań władz koreańskich w warunkach kryzysu 2008-2009 przekracza ramy niniejszego opracowania. (fragment tekstu)

The article analyzes South Korean experiences of the 1997 and 2008-2009 financial crises. The article describes the conditions which led to the 1997 financial crisis and attempts to answer the question whether similar factors have taken place in 2008. It also describes the consequences of the crises, especially for the banking industry and on the financial market. The article also presents a short overview of the most important measures taken by the Korean authorities in face of the Asian crisis. The two analyzed financial crises have some common characteristics, such as a strong decrease in the value of financial assets and the negative consequences in the economy. However, Korea faced the global financial crisis strengthened thanks to the reforms of financial institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghevli B. B., The Asian Crisis. Causes and Remedies, "Finance and Development" June1999, Vol. 36, No. 2.
 2. Bang N. J., From The 1997-98 Asian Financial Crisis to the 2008-09 Global Economic Crisis:Lessons from Korea's Experience, "East Asia Law Review" 2010, Vol. 5, No. 103.
 3. Choong Y. A., South Korea: Wary of Another Financial Crisis, "Global Asia" 2008, Vol. 3, No. 4.
 4. Corsetti G., Pesenti P., Roubini N., What Caused the Asian Currency and Financial Crisis? PartI: A Macroeconomic View, NBER Working Papers Series, Cambridge December 1998.
 5. Czaplicki M., Wykorzystanie polityki makroostrożnościowej w gospodarce wschodzącej na przykładzie Korei Południowej. Wnioski dla Polski, IX Kongres Ekonomistów Polskich,http://www.pte.pl/kongres/referaty, dostęp 02.02.2015.
 6. Ćwikiewicz M., Nieefektywność zarządzania na poziomie mikro jako przyczyna kryzysu walutowego (na przykładzie Korei Południowej), "Materiały i Studia" 2000, nr 111, NBP.
 7. Dongchul Ch., Responses of the Korean Economy to the Global Crisis: Another Currency Crisis, Paper prepared for the 2010 EWC/KDI Conference on "Global Economic Crisis:Impacts, Transmission, and Recovery" in Honolulu, Hawaii, on August 19-20.
 8. Dornbusch R., Klucz do sukcesu. Wolne rynki, zdrowy pieniądz i odrobina szczęścia, CeDeWu, Warszawa 2002.
 9. Economic Crisis, "Issues and Controversies on File" 1998, March 20.
 10. Financial Supervisory Service 2009, Financial Supervisory Service, http://www.fss.or.kr,dostęp 05.12.2014.
 11. Hyekyung Ch., Korea's experience with global financial crisis. In: How to prevent the nextcrisis: Lessons from the country experiences of the global financial crisis, ed. A. Bhushan, The North-South Institute, Ottawa 2012.
 12. Kang-Kook L., The Post-Crisis Changes in the Financial System in Korea: Problems of Neoliberal Restructuring and Financial Opening After 1997, Third Word Network, Penang 2010.
 13. Kyungsoo K., Global Financial Crisis and the Korean Economy, w: Asia And The Global Financial Crisis, red. R. Glick, M. M. Spiegel, Asia Economic Policy Conference Sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco, Santa Barbara, California, October19-20, 2009.
 14. Liberska B., Sektor bankowy a kryzys azjatycki, "Bank i Kredyt" 1999, nr 51, dodatek "Bankowe ABC". Monetary Policy Report, The Bank of Korea, March 2009.
 15. Prusik A., Koreę czeka masowa interwencja walutowa? Portal Spraw Zagranicznych, 9.07.2008, http://www.psz.pl, dostęp 4.01.2015.
 16. Republic of Korea: 2009 Article IV Consultation - Staff Report; Staff Statement; Public InformationNotice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Directorfor the Republic of Korea, IMF Country Report, August 2009, No. 09/262.
 17. Rumiński M., Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej, "Materiały i Studia" 2004, nr 174, NBP.
 18. Yoon J. Ch., The Political Economy of The Financial Liberalization and Crisis in Korea, Graduate School Of International Studies, Sogang University, Working Paper, October1999, No. 99-06.
 19. Yung Ch. P., Chi-Young S., Prospects for Monetary Cooperation in East Asia, Asian Development Bank Institute, ADBI Working Paper Series, October 2011, No. 314.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu