BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Nieetyczne postawy podatników jako zagrożenie bezpieczeństwa finansowego państwa
Unethical Tax Payers' Behavior as Threat to the Financial Security of a State
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 129-143, tab, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Szara strefa, Etyka, Oszustwa podatkowe, Podatki
Grey economy, Ethics, Tax fraud, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest obowiązek płacenia podatków w aspekcie etycznym. Artykuł jest próbą wskazania na brak etycznych zachowań, którego konsekwencją jest skłonność do oszustw podatkowych, jako na zagrożenie bezpieczeństwa finansowego państwa. W publikacji zaprezentowano istotę etyki jako podstawę moralności podatkowej, fragmenty badań własnych z lat 2007-2015 prezentujące opinie respondentów na temat obowiązków fiskalnych i wskazujące na deficyt etycznych postaw wśród gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych. Posłużono się metodą regresji liniowej, aby określić zależność statystyczną pomiędzy poziomem szarej strefy przejawiającej się w postaci oszustw podatkowych a dochodami podatkowymi w Polsce. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty moralności podatkowej Polaków wynikającej z zaniku instynktu obywatelskiego oraz postaw etycznych w kontekście ich oddziaływania na bezpieczeństwo finansowe państwa. (fragment tekstu)

The article describes the ethical aspect of the taxpayers' attitudes and summaries research indicating a deficit of ethical behavior among households and business entities. Linear regression method was used to show the statistical relationship between the level of the shadow economy and tax revenues in Poland. The purpose of this article is to present the essence of Poles' morality on taxation resulting from the loss of civil instinct and ethical behavior in the context of their impact on the financial security of the state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alm J., Torgler B., Culture differences and tax morale in the United States and in Europe,"Journal of Economic Psychology" 2006, No. 27.
 2. Bogacka-Kisiel E., Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, PWN, Warszawa 2012.
 3. Dańkowski D., Podatki i moralność, "Znak" 1998, nr 2 (513).
 4. Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWN, Warszawa 2000.
 5. Gomułowicz A., Podatki a etyka, Lex, Warszawa 2013.
 6. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.
 7. Gomułowicz A., Polityka podatkowa w Polsce i przesłanki jej kształtowania, "Monitor Podatkowy" 1996, nr 5.
 8. Kichler E., The economic psychology of tax behaviour, Cambridge University Press, Cambridge2007.
 9. Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz1996.
 10. Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2000-2004, Studiai analizy statystyczne, GUS,Warszawa 2006.
 11. Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2005-2008, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 12. Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007-2011, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa lipiec 2013.
 13. Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2009-2012, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa sierpień 2014.
 14. Schneider F., Torgler B., Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality:A Panel Analysis, IZA Discussion Paper Series 2007, No. 2541.
 15. Schneider F., Raczkowski K., Mróz B., Shadow economy and tax evasion in the EU, "Journalof Money Laundering Control" 2015, Vol. 18, No.1.
 16. Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013, www. uni-linz.ac.at, april 2013.
 17. Schneider F., The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World, First Results over the Period 1999 to 2003, IZA Discussion Paper 2004, No. 1431.
 18. Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl
 19. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
 20. Szulc A., Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, CeDeWu, Warszawa2013.
 21. Taranow I., Socjalno-psychologiczne aspekty uchylania się od podatków na Ukrainie, "Studia i Prace KZiF, SGH" 2001, nr 22.
 22. Torgler B., Tax Compliance and Tax Morale. A Theoretical and Empirical Analysis, Edward Elgar Publishing Limited, 2007.
 23. Uniwersalny słownik języka polskiego, Wilga, Warszawa 2007.
 24. Wojtyła K., Elementarz etyczny, Znak, Kraków 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu