BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skórska Anna (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu; Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
Tytuł
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing, 2006, nr 2, s. 23-34, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Polityka gospodarcza państwa, Polityka innowacyjna, Fundusze strukturalne, Polityka spójności, Regionalne systemy innowacyjne (RSI)
Enterprise innovation, Small business, Enterprise development, State economic policy, Innovation policy, Structural funds, Cohesion policy, Regional Innovation System
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich innowacyjności. Dokonana została krótka charakterystyka wybranych form wspierania innowacyjności MŚP, w ramach prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości absorbowania środków finansowych, pochodzących z funduszy strukturalnych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery administracyjne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ocena. Raport końcowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 2. Górzański M., Woodword R. (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne, CASE, Warszawa 2003.
 3. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 4. Krajewski K., Funkcjonowanie MŚP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe, [w:] www.medianet.pl (stan na 20.09.2006).
 5. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 6. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, [w:] www.npr.gov.pl (stan na 11.09.2006).
 7. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2006.
 10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, Katowice 2003.
 11. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające Rozporządzenie KE nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (załącznik nr 1 do Rozporządzenia - "Definicja małych i średnich przedsiębiorstw").
 12. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002.
 13. Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2005 roku, Nr 1/2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, Poz. 1807, art.104-107.
 15. Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1988 r. nr 41, poz. 324, z późn. zm.).
 16. www.mg.gov.pl/www.MSP/Definicja.htm (stan na dzień 24.09.2006).
 17. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, PARP, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu