BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochmańska Magdalena (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna
Job Market and Local Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing, 2006, nr 2, s. 35-42
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Przedsiębiorczość lokalna, Innowacyjność, Bezrobocie, Rozwój przedsiębiorczości, System edukacji
Labour market, Local entrepreneurship, Innovative character, Unemployment, Entrepreneurship development, Educational system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono związek rynku pracy z przedsiębiorczością lokalną. Scharakteryzowano spotykane w literaturze naukowej podejścia do pojęcia innowacyjności. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Następnie omówiono problemy rynku pracy i bezrobocia i na tym tle określono wpływ rynku pracy na rozwój przedsiębiorczości lokalnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents a relation between the job market and the local entrepreneurship. It characterizes the approaches towards the term "innovation" found in scientific literature. The conditions of the local entrepreneurship development are presented. Also, the problems of the job market and unemployment are discussed here and on this background the influence of the job market on the local entrepreneurship development is defined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Warszawa-Poznań 2002.
 2. A. Francik, Przedsiębiorczość a innowacje, "Zeszyty Naukowe" 444, Kraków 1994.
 3. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 4. T. Kraśnicka, Wokół pojęcia przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 6/2002.
 5. M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków 2001.
 6. B. Bojewska, Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] "Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, uwarunkowania europejskie", pod red. M. Strużyckiego, Warszawa 2002.
 7. J. Bryden, The Standing Commission on the Scotisch Economy. A Policy for Rural Scotland. Report of the Rural Issues Group, 1989.
 8. A. Polańska, Ekonomia pracy w zarządzaniu, Gdańsk 1995.
 9. A. Francik, A. Pocztowski, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Kraków 1993.
 10. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, Warszawa 1996.
 11. R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomiki, Warszawa 1994.
 12. E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa 1998.
 13. B. Tuziak, Kapitał społeczny jako warunek społeczno-ekonomicznego rozwoju regionu, [w:] "Innowacyjność i rozwój", pod red. A. Tuziaka [i in.], Rzeszów 2006.
 14. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław 1997.
 15. J. Hryniewicz, Czynniki rozwoju lokalnego, [w:] B. Jałowiecki (red.), "Oblicza polskich regionów", Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1996.
 16. P.F. Drucker, Innowacje w przedsiębiorstwie. Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 17. E. Mastyk-Musiał, Organizacje w ruchu, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu