BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Jabłoński Adam (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Efektywne modele biznesu
Effective Models of Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing, 2006, nr 2, s. 67-75, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Przewaga konkurencyjna, Wartość dla klienta, Internet
Business models, Competitive advantage, Value to customer, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia przegląd niektórych, najbardziej rozpowszechnionych modeli biznesu. Prezentuje rodzaje poszczególnych modeli biznesu jak i ich poszczególne komponenty. Zwraca uwagę na modele biznesu oparte na standardowych elementach, jak i z wykorzystaniem możliwości Internetu. Nawiązuje do budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o tworzenie unikatowej wartości dla klientów. Prezentuje podstawy monitorowania wyników organizacji w oparciu o systemy informatyczne klasy "business inteligence". (abstrakt oryginalny)

The article presents some of the most popular of modern business models. It shows different kinds of each business model and their particular components. It pays attention to various business models based on standard elements, as well as the other ones using the opportunities given by Internet. It alludes to building competitive advantages on a base of creating a unique value for customers. It presents the bases of monitoring the performance of the company by means of computer systems of a "business intelligence" class. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah, A. Tucci, C.L., Internet business models and strategies, Boston: McGraw-Hill Irwin 2001.
 2. Allaire W. Yvan, Firsiratu Mihaela E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 3. Azrine B., Nauck D., C. Ho, Inteligent business analytics - a tool to build decision - support systems for eBusiness, "BT Technology Journal" Vol 21 No 4 October 2003.
 4. Banaszyk P., Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, "Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem", (red.) E. Urbanowska-Sojkin oraz P. Banaszyk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 5. Chesbrough H., Rosenbloom R.S., "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporations technology spin-off companies Industrial and Corporate Change", Volume 11, Number 3.
 6. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg S.JA, Warszawa 2003.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy Maps, Der Weg von immateriellen Werten zum materiellen Erfolg, Schaffer - Poeschel Verlag Stuttgart 2004.
 8. Morris H., Schindebutte M., Allen J., The entrepreneurs business model: toward a unified perspective, "Journal of Business Research" 58/2005.
 9. Papazoglou M.P., Ribbers P., Tsalgatidou A., Integrated value chains and their implications from a business and technology standpoint, "Decision Support Systems" 29/2000.
 10. Plant R., Willcocks L., Olson N., Measuring e-business performance: Towards a revised balanced scorecard approach, Information Systems and e-business Management, Springer Verlag 2003.
 11. Porter M.E., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review" 79(3)/2000.
 12. Shafer S.M., Smith H.I., Lander I.C., The power of business models, "Business Horizons" 48/2005.
 13. Reed C., Predonzani P., Business transformations - buildings models to reuse information in new contexts, "BT Technology Journal" Vol 21, No 2, April 2003.
 14. Tarlaki E., Loukis E., Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled eConference elntegration in Action Bled, Slovenia, June 6-8, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu