BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowiak-Drzewiecka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwój Internetu jako element przeobrażeń komunikacyjnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 37-42, tab., rys.
Słowa kluczowe
Technologie internetowe, Komunikowanie, Samorząd terytorialny, Konkurencja, Gmina
Internet technologies, Communication, Local government, Competition, District
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przeobrażenia komunikacji gmin w Polsce są wypadkową wielu zjawisk występujących w otoczeniu samorządów lokalnych. Nałożyły się bowiem na siebie determinanty związane z procesami transformacji gospodarczej z tendencjami zmian ogólnoeuropejskich i ogólnoświatowych. Nie zawsze łatwo jest zdecydować, do której z tych grup czynników przyporządkować poszczególne zjawiska. Niemniej nie powinno się analizować ich w oderwaniu od siebie, a raczej traktować jako całość (na którą składają się elementy oddziałujące na siebie) tworzącą uwarunkowania funkcjonowania wspólnot lokalnych. Należą do nich wspomniane już wcześniej takie zjawiska, jak: globalizacja i integracja, wzrost konkurencji pomiędzy gminami, ujednolicenie ofert gmin, w tym oferty komunikacyjnej, spadek lojalności interesariuszy wobec gmin i ich produktów, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój i upowszechnienie technologii informatycznej i telekomunikacyjnej, ewolucja kierunków zarządzania publicznego, budowanie samorządu terytorialnego w Polsce.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Żabińska T.: Kształtowanie tożsamości i wizerunku regionów turystycznych - wybrane problemy. W: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński, K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2002.
  2. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, https://mac.gov.pl/raporty-i-dane/.
  3. Digital Agenda Scoreboard (DAS). Eurostat.
  4. Chmielewski R.: Konkurencyjność polskich regionów w aspekcie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Red. M. Klamut, L. Cybulski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
  5. Rózga Luter R.: Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku. "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1(15), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
  6. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z łat 2007-2011. GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012, http://biblioteka.mwi.pl.
  7. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
  8. Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.F1. Beck, Warszawa 2001.
  9. Przybylska A.: Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
  10. Barczyk Z., Biniecki J., Ochojski.A., Szczupak B.: Przedsiębiorczość - Samorządność - Rozwój lokalny. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu