BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ewolucja procesów komunikacji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 43-52, rys., tab.
Słowa kluczowe
Technologie internetowe, Komunikowanie, Samorząd terytorialny, Konkurencja, Gmina
Internet technologies, Communication, Local government, Competition, District
Abstrakt
Procesy komunikowania społecznego odgrywają istotną rolę w kształtowaniu społeczności lokalnej, jednocześnie określając stopień jej rozwoju oraz dojrzałości form i metod funkcjonowania. Także narastająca konkurencja pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zmienność otoczenia, zmiany związane z postępem technologicznym, sprawiają, że można obserwować ewolucję związaną z procesem komunikacji wspólnot lokalnych (zmiany w rodzajach i sposobach stosowanych mediów, formie i treści komunikatów, interaktywności przekazu itd.). Przeobrażenia te dokonały się zarówno w procesie komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej gminy. Istotną rolę z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej odgrywają media lokalne, które są zazwyczaj zewnętrznym przejawem odrębności pomiędzy poszczególnymi społecznościami. Są one postrzegane jako istotna instytucja społeczna, wyrażająca interesy mieszkańców i ich tożsamość, która odpowiada na różnorodne potrzeby i zainteresowania społeczności lokalnej. Media lokalne pełnią swoistą misję poprzez regularne i efektywne zaspokajanie potrzeb informacyjnych adresatów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kępa-Mętrak J.: Rola mediów w społeczności lokalnej. W: Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych, http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/18545/Media 4.pdf.
 2. Tomaszewski J.: Prasa lokalna - siła, której nie można lekceważyć. http://arcanahistorii.prv.pl/slowo/untitled/prasa.pdf.
 3. Obrona lokalności i demokracji lokalnej. Strategia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty programowej w lokalnych mediach elektronicznych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2005, http://www.krrit.gov.pl/.
 4. Szociński W.: Znaczenie komunikacji marketingowej w kształtowaniu wizerunku gminy na przykładzie gminy Sędziszów Małopolski. http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2631.
 5. www.edulandia.pl.
 6. www.globalmediajournal.collegium.edu.pl.
 7. Mianowski J.: Rola lokalnych mediów w przemianach samorządu, http://www.gloswagrowiecki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=207:rola-lokalnych-mediow-w-przemianach-samorzdu&catid=90:o-prasie-lokalnej&Itemid=T62.
 8. Jarowiecki J.: Prasa wydawana w Kijakowie -przedmiotem badań, http://mbc.malopolska.pl/ Content/66078/02.pdf.
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. http://www.stat.gov.pl.
 10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198.
 11. Guzik R.: Polskie miasta i gminy w Internecie - geografia społeczeństwa informacyjnego. http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/rguzik opole artyhrl.pdf.
 12. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com k2&view=item&id=l15:raport-stopie.
 13. Prałat E.: Strony internetowe polskich gmin. http://www.ptzp.org.pl/fdes/konferencje/kzz/artyk_pdf 201 l/086.pdf.
 14. www.bip.gov.pl.
 15. Kafara A.: Internet w marketingu politycznym, http://ibap.pl/raporty-i-analizy/analizy/ internet-w-marketingu-politycznym.html.
 16. Kampania w sieci. Red. J.M. Zając, D. Batorski, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/ 2088343201.pdf.
 17. www.sisms.pl.
 18. Szymańska Z.: Czy rozpocznie się esemesowa kampania wyborcza, http://nt.interia.pl/ news/czy-rozpocznie-sie-esemesowa-kampania-wyborcza, 1673005.
 19. www.smsapi.pl.
 20. www.krrit.gov.pl.
 21. www.sejmik.kielce.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu