BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakowiak-Drzewiecka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Skutki i perspektywy przeobrażeń komunikacji w środowisku lokalnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 57-72, fot., rys.
Słowa kluczowe
Gmina, Komunikowanie, Samorząd terytorialny, Media komunikowania, Technologie internetowe
District, Communication, Local government, Media communication, Internet technologies
Abstrakt
Zmiany w komunikowaniu się podmiotów w środowisku lokalnym mogą być analizowane z różnych perspektyw, gdyż jest to zagadnienie wielowymiarowe. Jako kryterium oceny skutków owych przeobrażeń może posłużyć rozpatrywanie powstałych możliwości wymiany informacji, zarówno korzystnych, jak i stanowiących zagrożenie, wynikających chociażby z globalizacji, wzrostu konkurencyjności między jednostkami terytorialnymi, rozwoju technologii informatyczno- -komunikacyjnych i pojawienia się nowych mediów i sposobów porozumiewania się. W takiej sytuacji rodzi się też pytanie o rolę i znaczenie mediów tradycyjnych w powstałych okolicznościach oraz ich "relacje" z nowo powstałymi mediami. Warto się również zastanowić, jak wspomniane przeobrażenia wpłynęły na percepcję treści komunikatów i ich formę oraz jakie konsekwencje wywarły na komunikację wspólnot lokalnych na poszczególnych poziomach, tj. wewnątrz gminy (w samym urzędzie miasta/gminy, w kontaktach urzędnicy/władze lokalne i społeczność gminna, między mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami czy miejscowymi podmiotami otoczenia biznesu) oraz komunikację gminy z otoczeniem (z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, inwestorami, turystami, podmiotami polityki regionalnej i krajowej, otoczeniem międzynarodowym itd.).(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakalarski K.: Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych. Difin, Warszawa 2014.
 2. www.trzebiatow.pl.
 3. Polacy o władzach lokalnych oraz propozycji wzmocnienia udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu - raport z badania, http://www.trzebiatow.pl/asp/ pliki/pobierz/polacy_osamorzadzie_raport_z_badania.pdf.
 4. Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS, BS/29/2010, Warszawa 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF.
 5. Śmietanka T.: Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego. Związek Miast Polskich, Poznań 2014.
 6. Przybylska A.: Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 7. Media w procesie kształtowania wspólnot lokalnych. Red. D. Dętka, I. Sinkiewicz-Potaczała, M. Niewczas-Sochacka, J. Kępa-Mętrak. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2009.
 8. Szostok P., Rajczyk R.: Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów. Wydawnictwo Gnomę, Katowice 2013.
 9. Peszat K., Płoszaj A" Batorski D.: Raport. Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie mazowieckim. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, MGG Conferences Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa październik 2014 r., www.kigeit.org.pl.
 11. Szmigielska A., Bąk A., Hołda M.: Seniorzy jako użytkownicy Internetu. www.pan.poznan.pl.
 12. Mianowski J.: Rola lokalnych mediów w przemianach samorządu, http://www.gloswagrowiecki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=207:rola-lokalnych-mediow-w-przemianach-samorzdu&catid=90:o-prasie-lokalnej&Itemid=T62.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu