BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rabsztyn Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Jakubowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współdziałanie i współpraca
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 73-77, tab.
Słowa kluczowe
Finansowanie dóbr publicznych, Współpraca, Samorząd terytorialny, Reforma samorządowa, Gmina
Financing of public goods, Cooperation, Local government, Local government reform, District
Abstrakt
Wśród problemów, które stały się udziałem gmin po wprowadzeniu w Polsce reformy ustrojowo-gospodarczej na szczególnym miejscu znalazł się wybór metod realizacji zadań obligatoryjnych i fakultatywnych. Samorząd terytorialny na różnych swoich poziomach (gmina, powiat, województwo) realizuje zadania własne i zlecone. Poprzez realizację tych zadań dąży do osiągnięcia celów związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalnej społeczności oraz własnym rozwojem. Wobec ograniczonych zasobów rzeczowych i finansowych oznacza to konieczność poszukiwania możliwości wspólnego działania z innymi jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi i społecznymi. Nie zawsze w zaplanowanym budżecie gminy są środki finansowe na realizacje poszczególnych zadań, dlatego też JST są zmuszone korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących np. z UE, od sektora bankowego czy ze środków finansowych sektora prywatnego. Podstawowym kryterium wyboru określonych sposobów realizacji celów ustawowych jest efektywność działania.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Włodyka S.: Prawo gospodarcze. Zarys systemu. Część ogólna. PWN, Warszawa 1981.
 2. Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej, paradygmaty, modele, metamorfozy, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. WNPWN, Warszawa 1999.
 3. Arrow K.J.: Granice organizacji. PWN, Warszawa 1985.
 4. Fukuyama F.: Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York 1995.
 5. Lin N.: Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 6. Bhattacharya R., Devinneya T.: A Formal Model of Trust Based on Outcomes. "Academy of Management Review" 1998, No 23 (3).
 7. Sztompka P.: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność. "Studia Socjologiczne" 1997, nr 4.
 8. Weber J.M., Deepak M., Mumighan Keith J.: Norma1 Acts of Irrational Trust: Motivated Attributions and the Trust Development Process. "Research in Organizational Behavior" 2005, No 2 (26).
 9. Praszker R., Nowak A.: Zaufanie jako osiowy czynnik dynamiki kapitału społecznego. "Trzeci Sektor" 2007, nr 10, Instytut Spraw Publicznych.
 10. Lipka A.: Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników? Pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne. Difin, Warszawa 2004.
 11. Miller D.: Konkurencja, współzawodnictwo, rywalizacja. "Prakseologia" 2000, nr 140.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu