BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeman-Miszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współpraca samorządu z innymi samorządami lokalnymi
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 91-98, tab.
Słowa kluczowe
Finansowanie dóbr publicznych, Współpraca, Samorząd terytorialny, Reforma samorządowa, Gmina
Financing of public goods, Cooperation, Local government, Local government reform, District
Abstrakt
Współpraca pomiędzy samorządami terytorialnymi upowszechnia się i odgrywa dużą rolę w gospodarowaniu dobrami publicznymi. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań własnych nie oznacza, że każda musi realizować je samodzielnie. Efektywne zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności wymaga czasami umiejętnej współpracy, która ułatwia świadczenie konkretnych usług publicznych i zmniejsza koszty realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Wzrastająca potrzeba współpracy jest przede wszystkim związana ze wzrostem liczby spoczywających na samorządach zadań, wielkością podejmowanych przedsięwzięć, a także oczekiwaniami ze strony społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest także wspomniany aspekt ekonomiczny, ponieważ realizacja określonego zamierzenia przez jedną jednostkę samorządu terytorialnego może być nierealna ze względu na niewystarczające środki finansowe pozostające w jej dyspozycji. Niejednokrotnie podjęcie współdziałania okazuje się wręcz warunkiem koniecznym, aby dane zadanie mogło być wykonane. Korzyściami ze współdziałania są między innymi: zmniejszenie kosztów ponoszonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, uzyskiwanie większych efektów i przyspieszenie realizacji celu przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej jakości, racjonalizacja działań, a także możliwość wymiany informacji i doświadczeń.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95; Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.
  2. Wykaz Związków Międzygminnych - stan na 30 czerwca 2015 r. Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Informatyzacji i Cyfryzacji, Warszawa 2015.
  3. Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach. Red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki. "Studia Lokalne i Regionalne" 25(58), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
  4. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Red. A. Porawski. Poznań 2013, www.miasta-polskie.pl.
  5. Banat M.: Cele współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w formie stowarzyszeń. "Przegląd Prawa Publicznego" 2012, nr 6.
  6. Karaś Ł., Skipioł I.: Stowarzyszenie gmin jako jedna z form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie stowarzyszeń gmin uzdrowiskowych - uwagi do dyskusji. W: Formy współdziałania samorządu terytorialnego. Red. M. Dolnicki. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  7. Mrozowska-Nieradko B.: Jakie zadania realizują gminy poprzez spółki komunalne. www.wspolnota.org.pl/.. ./jakie-zadania-realizuja-gminy-poprzez-spolki.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu