BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeman-Miszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dostarczanie dóbr publicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 110-118, tab.
Słowa kluczowe
Demokracja, System wartości, Sektor publiczny, Instytucje samorządów terytorialnych
Democracy, Value system, Public sector, Local government institutions
Abstrakt
Destrukcja podstawowych wartości demokratycznych przejawia się w widocznym ubezwłasnowolnieniu społeczeństwa, którego członkowie często są redukowani do roli biernych konsumentów dóbr publicznych dystrybuowanych przez otoczenie międzynarodowe i państwo. Doprowadziło to do zwrócenia uwagi na potrzebę aktywizacji samorządów lokalnych w roli: • podmiotów uczestniczących w procesach dostarczania dóbr publicznych, • podmiotów, które poprzez jakość własnych działań i tworzonych relacji z członkami wspólnoty relacji sprzyjają powstawaniu różnych form samoorganizacji społeczeństwa oraz je wspierają, • podmiotów, które przeciwdziałają alienacji i stanowią same w sobie dobro publiczne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchanan J.M.: The Public Finance. Richard D. Irwin, 1970.
 2. Hayek F.A. von: Konstytucja wolności. WN PWN, Warszawa 2006.
 3. Kleer J.: Perspektywy sektora publicznego na świecie. W: Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce tynkowej. Wnioski dla Polski. Red. J. Kleer. Olympus, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2004.
 4. Stiglitz J.: Ekonomia sektora publicznego. WN PWN, Warszawa 2004.
 5. Kleer J.: Samorząd lokalny jako dobro publiczne. Przypadek Polski. W: Samorząd lokalny-od teorii do badań empirycznych. Red. J. Kleer. CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Zeman-Miszewska E.: Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych - założenia modelowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996.
 7. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL. Dz.U. Nr 75 poz. 444 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz.
 10. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej. Dz.U. z 1990 r. Nr 34 poz. 198.
 11. Ustawa o samorządzie terytorialnym, tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 95.
 12. Regulski J.: 25 lat temu. "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 12.
 13. Staniszkis J.: O władzy i bezsilności. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu