BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Sytuacja finansowa samorządów terytorialnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej, 2015, s. 120-123, rys., wykr.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Regulacje prawne
Local government, Local government finance, Legal regulations
Abstrakt
Zakres współpracy banku i samorządu reguluje art. 195 ustawy o finansach publicznych (Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, w których jest szczegółowo określony zakres i możliwości współpracy banków i samorządów. Współpracę tę reguluje także wiele przepisów nakierowanych na realizację konkretnych zadań dotyczących np. obsługi wspólnych przedsięwzięć samorządu i podmiotów prywatnych, która opiera się na Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (PPP), a także stosownych przepisach zawartych w Ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r., prawie zamówień publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz przepisach poszczególnych ustaw, które regulują wykonywanie zadań publicznych przez dany podmiot publiczny. Gospodarka finansowa samorządów lokalnych jest ściśle związana z jego możliwościami finansowymi i realizowanymi zadaniami. Samorząd terytorialny na różnych swoich poziomach (gmina, powiat, województwo) realizuje zarówno zadania własne, jak i zlecone. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Partnerstwo publiczno-prywatne. Red. A. Gajewska-Jedwabny. C.H. Beck, Warszawa 2007.
  2. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu