BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
The multiple meanings of management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 1, s. 117-130, bibliogr. 41 poz.,tab.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Społeczne i ekonomiczne dylematy oraz wyzwania we współczesnym zarządzaniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Paradygmaty zarządzania
Management, Management paradigms
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of the paper is presentation of multiple meanings of management presented in the theory of organization. First of all, there are analysis of several definitions of management. Then the concept of cultural relativism of management was presented and finally the different meaning of management has been analysed. In conclusion the author presented the concept of plural and multiparadigm understanding of management (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abell P., E. Elgar (ed.), Rational Choice Theory, Aldershot, 1991
 2. Aldag R.J., T.M. Stearns, Management, South-Western Publishing Co., Cinsinnati 1995
 3. Armstrong M, Jak być lepszym menedżerem, ABC, Warszawa 1999
 4. Barney J.B., Beyond Individual Methaphors in Understanding How Firms Behave: A Comment on Game Theory and Prospect Theory Models of Firm Behavior, in: "Fundamentals Issues in Strategy. A Research Agenda", ed. R.P. Rumelt, Schendel E., D.J. Teece, Harvard Business School Press, Boston 1995
 5. Becker H.S., "The Politics of Presentation: Goffman and Total Institutions", in: http://www.soc.ucsb.edu/faculty/hbecker/goffman.html,Grenoble, November, 1999
 6. Bourdieu P, Espace social et pouvoir symbolique, [w:] « Choses dites», Minuit, Paris 1987, pp. 147-166
 7. Bourdieu P. Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, 2001
 8. Bridgman P.W., The Logic of Modern Phisics, McMillan, New York 1927
 9. Brummet L.R., W.C. Pyle, E.G. Flamholtz, Rachunek zasobów ludzkich w przemyśle, [w:] E.W. Scott, L.L. Cummings, Zachowanie człowieka w organizacji, vol. 2. Warszawa 1983
 10. Brunson N., Mechanisms of Hope: Maintaining the Dream of the Rational Organization, 2006
 11. Castro J.L., F. Guerin, J. Lauriol, " Le 'modele des 3C' en question », « Revue Francaise de Gestion », mars-avril-mai, 1988, pp. 75-88
 12. Czarniawska B. (ed.), Organization Theory, Volume 1, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton MA, USA 2006
 13. Dahredorf R., Class and Class Conflict in Industrial Society, London 1969
 14. Dixon J. , R. Dogan, Towards Constructive Corporate Governance: From ʹCertaintiesʹ to a Plurality Principle, "Philosophy of Management. Formerly Reason in Practice", vol. 2, no. 3, 2002
 15. Donnelly J.H., Gibson J.J., Ivancevich J.M., Fundamentals of Management, BPI Irwin, Boston 1992
 16. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
 17. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Wydawnictwo Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa, przekł. J.A. Teslar, Poznań 1947
 18. Griffin R.W., Management, III wyd., Houghton Mifflin Company, Boston 1990
 19. James W., Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking (1907), Hackett Publishing 1981: Dover 1995
 20. Jones R.A.. Emile Durkheim: An Introduction to Four Major Works. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc., 1986
 21. Koontz H., C. OʹDonnel, Zasady zarządzania, Warszawa, 1969
 22. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa 1958
 23. Koza M.P. , J.-C. Thoenig, Organization Theory At the Crossroads: Some Reflections on European and United States Approches to Organizational Research, "Organization Science", vol. 6, no. 1, 1995
 24. Koźmiński A.K. (ed.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1985
 25. Koźmiński A.K. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1985
 26. Newman W.H., Administrative Action, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1956
 27. Pritchard D., Are Economic Decisions Rational? Path Dependence, Lock-In and 'Hinge' Propositions, "Philosophy of Management. Formerly Reason in Practice", vol. 2, no. 3, 2002
 28. Simon H., "Theories of Bounded Rationality," Chapter 8 in C. B. McGuire, R. Radner, eds., Decision and Organization, Amsterdam: North-Holland Publishing Company 1972
 29. Simon H.A., Rationality as Process and as Product of Thought, "American Economic Review", no. 68, 1978, pp. 1-16
 30. Smircich L., G. Morgan, Leadership: The Management of Meaning, The Journal of Applied Behavioral Science 1982, Vol. 18, 3:257-273
 31. Steinmann H, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, ed. III, ed. L. Martan, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998
 32. Steinmann H., G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995
 33. Sułkowski Ł. 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa
 34. Sułkowski Ł., The problems of epistemology of corporate culture, "Journal of Intercultural Management", Volume 1, Number 1, April 2009
 35. Sułkowski Ł 2002, Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002
 36. Sułkowski, Ł. 2002a. Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Toruń-Łódź, Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania - Dom Organizatora
 37. Sułkowski Ł. 2004. Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, Organizacja i kierowanie, nr 1
 38. Taylor F.W., Shop Management, Harper and Row, New York 1903, s. 21, za: Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996
 39. Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Zagadnienia kultury, chaosu i kontroli pracy menedżera, PWN, Warszawa 2001
 40. Weber M., Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Guenther Roth, Claus Wittich, Berkeley, University of California Press, 1978
 41. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu