BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lulewicz Edyta (Społeczna Akademia Nauk, Łódź)
Tytuł
Istota rynku finansowego
The Essence of the Financial Market
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 1, s. 185-204, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Społeczne i ekonomiczne dylematy oraz wyzwania we współczesnym zarządzaniu
Słowa kluczowe
Jednolity rynek finansowy, Rynek pieniężny, Rynek kapitałowy, Rynek walutowy, Instrumenty finansowe
Single financial market, Money market, Capital market, Foreign Exchange (FX), Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rynki finansowe odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce, polegającą na transformacji oszczędności w aktywny gospodarczo kapitał, powodujący wzrost i rozwój gospodarczy [Rose 1992, s. 13]. Na światowym rynku oferowana jest szeroka i zróżnicowana gama usług finansowych, których procesy dynamizacji zależą między innymi od stopnia zorganizowania rynku, czy stopnia jego otwartości. Rynek finansowy jest podatny na zmiany. Dla jego funkcjonowania bardzo ważne znaczenie ma płynność. Rynek finansowy najczęściej dzielony jest na cztery podstawowe segmenty: rynek kapitałowy, pieniężny, dewizowy i rynek pozabilansowych instrumentów pochodnych. Przy czym, podział rynku finansowego uwzględniający zapadalność instrumentów jest kontrowersyjny ze względu na różną ocenę okresu tego samego instrumentu przez jego nabywcę i emitenta (przepływy kapitałów pieniężnych w pierwszym przypadku mogą mieć charakter krótkookresowy, a w drugim długookresowy). (fragment tekstu)

The article tackles the issue of financial market. It presents the basic definitions and mechanisms of action. It describes the most important points concerning the characteristics and processes in financial markets. The presented paper is an attempt to summarize available information on the nature of the financial market (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowska, I. D., Bank centralny na rynku pieniężnym, Abslowent, Łódź 1998
 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 3. Duwendag D., Ketterer K.H., Pohl R., Teoria pieniądza I polityka pieniężna, PWN, Warszawa 1995
 4. Dziawgo D., Rynek finansowy. Istota - instrumenty - funkcjonowanie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2007
 5. Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1994
 6. Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009. http://www.acipolska.pl, 15.01.2012
 7. Jaruga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1998
 8. Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe. Ewidencja i rozliczenia, Studia Finansowe-Bankowe, SGH, Poltext, Warszawa 1992
 9. Milo W., Finanse i instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2000
 10. Pietrewicz J., Rynki finansowe i rynki pieniężne w Polsce, NBP, Departament Analiz i Badań, Warszawa 1994
 11. Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1992
 12. Przybylska-Kapuścińska W., Rynek papierów wartościowych strefy euro, Wolters Kluwer, Kraków 2007
 13. Rose P. S., Money and Capital Markets. The Financial System in an Increasingly Global Economy, Texas University, Boston 1992
 14. Samuelson P., W. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2006
 15. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 16. Uchwała nr 14 Rady Polityki Pieniężnej w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku z 14. 12. 2004 r., Dz. Urz. NBP Nr 2, z późn. Zm
 17. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29.07.2005 r., Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
 18. Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Absolwent, Łódź 1998
 19. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 1994
 20. Załącznik do uchwały zarządu NBP Nr 29/2003 z 12.09. 2003 r. Dz. Urz. NBP nr 13, poz. 23 z późn. Zm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu