BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huczek Marian (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing, 2006, nr 1, s. 27-34
Słowa kluczowe
Innowacyjność regionu, Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Społeczności lokalne, Regionalne systemy innowacyjne (RSI)
Regional innovation, Local development, Local government, Local community, Regional Innovation System
Abstrakt
Należy podkreślić zasadniczą rolę samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnej innowacyjności. Tworzenie i rozwijanie regionalnych systemów innowacyjnych będzie działaniem nieskutecznym, jeżeli nie uwzględni się istotnej roli, jaką w sferze pełnią władze lokalne. Polityka innowacyjna Unii jest ukierunkowana na rozwój uczących się organizacji, działających w sieci, w obrębie której realizowane są procesy innowacyjne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Cackowski, Zasadnicze zagadnienia filozofii, Warszawa 1989.
 2. K.R. Popper, Nędza historyzmu, Warszawa 1981.
 3. Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa 1991.
 4. J. Habermas, Questions and Contra questions, Cambridge, Mas 1985.
 5. J. Prigogine, J. Stenger, Z chaosu ku porządkowi, Warszawa 1990.
 6. M. Huczek, Czynniki wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa, Bielsko-Biała 1996.
 7. M. Dolińska, Innowacje w przedsiębiorstwie na rynku, w regionie, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9/2004.
 8. A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Kraków 2003.
 9. B. Frysel, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Toruń 2004.
 10. Kim S. Cameron, Robert E. Quinn, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Kraków 2003.
 11. P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, Warszawa 1992.
 12. E. Jurczyńska-McCluskey, Szanse i bariery innowacyjności w społecznościach lokalnych, Bielsko-Biała 2003.
 13. E. Gończak-Kucharczyk, K. Herbart, K. Chmura, Jak władze samorządowe mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa 1998.
 14. P. Swianiewicz, J. Łukarska, Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne?, [w:] "Samorząd Terytorialny" Nr 6 (12), 2004.
 15. B. Kożuch, T. Markowski, Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Białystok 2005.
 16. K. Wąsowicz, T. Ostrowski, Przedsiębiorczość komunalna, Kraków 2003.
 17. M. Służycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9134
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu