BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaura Eugenia (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wykształcenie a bezrobocie
Education and Unemployment
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2014, nr 5, s. 35-43, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek pracy i zasoby ludzkie
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Bezrobocie
People's education, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Według teorii kapitału ludzkiego różnice w poziomie płac i możliwościach uzyskania zatrudnienia wynikają z różnic w jakości kapitału ludzkiego pracowników, któ- rego elementami są: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, predyspozycje zawodowe, przedsiębiorczość, zapał i innowacyjność. Celem opracowania jest analiza danych statystycznych dotyczących poziomu bezrobocia, aktywności zawodowej i bierności zawodowej ludności w Polsce z punktu widzenia poziomu wykształcenia. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje ryzyko bezrobocia. W celu weryfikacji hipotezy wykorzystano dostępne dane statystyczne obejmujące okres 2005-2013(abstrakt oryginalny)

According to the theory of human capital differences in wage levels and possibilities of obtaining employment due to differences in human capital workers, whose elements are: education, qualifications, skills and work experience, professional skills, entrepreneurship, enthusiasm and innovation. The aim of the study is to analyze statistical data on unemployment, activity and inactivity of the population in Poland, from the point of view of the level of education. Research hypothesis is the claim that the higher the level of education decreases the threat of unemployment. To verify the hypothesis used available statistics covering the period 2005-2013(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fischer, C.D., Schoenfeld, L.F., Schaw, J.B.: Human Resource Management. Boston, New York: Houghton Mifflin Company 2006.
 2. Król, H., Ludwiczyński, A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 3. Kryńska, E.: Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie. W: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki (red.):Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1998.
 4. Kwiatkowski, E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 5. Łukasiewicz, G.: Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 6. Mateja, M.: Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach. Warszawa: Difin 2012.
 7. Milewski, R. (red.): Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
 8. Milewski, R., Kwiatkowski E. (red.): Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
 9. Rybak, M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje. W: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. M. Rybak (red.): Poltext, Warszawa 2003
 10. Ustawa o systemie oświaty, art. 11 a (Dz. U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425).
 11. Wagner, P.: Dlaczego potencjał ludzki liczy się coraz bardziej. ,,Zarządzanie na Świecie'' 1998, nr 8.
 12. Zieliński, M.: Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu 2012.
 13. Zieliński, M.: Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008.
 14. Zieliński, M. Jonek-Kowalska, I, Sojda, A.: Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej. "Ekonomista" 2014, nr 5.
 15. mojepanstwo.pl/dane/bdl-wskazniki/741,ludnosc-wg-typu-aktywnosci-poziomuwykształcenia?d15402 [24-04-2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu