BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowicz Robert (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Pisulewska Elżbieta (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Leszczyńska Teresa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Piątkowska Ewa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Kidacka Agnieszka (Małopolska Hodowla Roślin, Polanowice)
Tytuł
Podstawowy skład chemiczny oraz aktywność przeciwrodnikowa ziela wybranych genotypów owsa siewnego (Avena sativa)
Basic Chemical Composition and Antioxidant Activity of Different Genotype of Oat (Avena sativa)
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2015, R. 22, nr 4 (101), s. 176-187, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zioła, Zboża, Surowce roślinne, Aktywność przeciwutleniająca, Jakość produktów spożywczych, Właściwości zdrowotne produktu
Herbs, Corn, Raw plant materials, Antioxidant activity, Quality of food products, Health properties of the product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ziele roślin zbożowych, w tym szczególnie owsa, uznawane jest za potencjalny składnik suplementów diety. Celem pracy było określenie podstawowego składu chemicznego oraz zawartości związków polifenolowych w zielu trzynastu genotypów owsa. Z przeprowadzonych badań wynika, że ziele badanych genotypów owsa nie było zróżnicowane pod względem zawartości suchej masy i tłuszczu. Zakresy zmienności wynosiły odpowiednio [%]: 93,1 ÷ 96,6 i 2,15 ÷ 3,55. Wykazano natomiast zróżnicowanie pod względem zawartości białka w zielu różnych genotypów oraz potwierdzono to statystycznie w przypadku form: tradycyjnej - 21,1 % i nagoziarnistej - 23,1%. Zawartość polifenoli ogółem w suchej masie ziela owsa różniła się statystycznie istotnie, ale nie miało to odzwierciedlenia w zróżnicowaniu aktywności przeciwrodnikowej, która wahała się w zakresie 52,80 ÷ 67,65 % RSA (Radical Scavenging Activity). Największą zawartością polifenoli ogółem w suchej masie ziela cechowała się odmiana 'Kasztan' (85,40 mg/100 g s.m.), a najmniejszą - ród MHR-PO-0512 (72,85 mg/100 g s.m. w przeliczeniu na kwas chlorogenowy). Potwierdzono również wzrost zawartości polifenoli ogółem w suchej masie ziela wraz ze wzrostem zawartości suchej masy. (abstrakt oryginalny)

Cereal grasses, in particular oat grass, are considered to be a potential component of nutritional supplements. The objective of the research study was to determine the basic chemical composition and contents of total polyphenolic compounds in the grass of thirteen oat genotypes. Based on the research analyses performed, it was found that the grass of the oat genotypes analyzed did not differ in the contents of dry mass and fat. The ranges of variability were 93.1 ÷ 96.6 and 2.15 ÷ 3.55, respectively. However, it was reported that the content of protein in grass of various oat genotypes differed and this fact was confirmed statistically with regard to the traditional form: 21.1 % and the naked form: 23.1 %. The content of total polyphenols in dry mass of the oat grass differed statistically significantly, but it was not reflected in the differentiation of antioxidant activity, which ranged from 52.80 to 67.65 % of RSA. The 'Kasztan' cultivar was characterized by the highest content of total polyphenols in dry mass (85.40 mg/100 g d.m.), and the MHR-PO-0512 strain was characterized by the lowest: 72.85 mg/100 g d.m. expressed as the chlorogenic acid equivalent. Moreover, the increase was confirmed in the content of total polyphenols in dry mass of the grass along with the increase in the content of dry mass. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonim: Lista roślin, z których surowce lub ich przetwory mogą być składnikami suplementów diety. Postępy Fitoterapii, 2013, 2, 146-156.
 2. AOAC: Official methods of analysis of AOAC Int. 17th ed. Gaithersburg 2012.
 3. Bartnikowska E., Lange E., Rakowska M.: Ziarno owsa - niedocenione źródło składników odżywczych. Cz. II. Polisacharydy i włókno pokarmowe, składniki mineralne i witaminy. Biul. IHAR, 2000, 215, 223-237.
 4. Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Duliński R.: Ocena zawartości składników odżywczych i nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych w młodym jęczmieniu. Mat. XLI Sesji Nauk. KNoŻ PAN, Kraków, 2-3 lipca 2013, s. 267.
 5. Brindzova L., Certik M., Rapta P., Zalibera M., Mikulajova A., Takacsova M.: Antioxidant activity, l-glukan and lipid contents of oat varieties. Czech J. Food Sci., 2008, 3 (26), 163-173.
 6. Butt Mas. S., Tahir-Nadeem M., Shabir R., Butt Meh. S.: Oat: unique among the cereals. Eur. J. Nutr., 2008, 47, 68-79.
 7. Emmons C.L., Peterson D.M.: Antioxidant activity and phenolic content of oat groats and hulls. Cereal Chem., 1999, 6 (76), 902-906.
 8. Fardet A., Rock E., Remesy Ch. Is the in vitro antioxidant potential of whole-grain cereals and cereal products well reflected in vivo? J. Cereal Sci., 2008, 48, 258-276.
 9. Gambuś H., Gibiński M., Pastuszka D., Mickowska B., Ziobro R., Witkowicz R.: The application of residua oats flour in bread production in order to improve its quality and biological value of protein. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2011, 3 (10), 313-325.
 10. Gani A., Wani SM., Masoodi FA., Hameed G.: Whole-grain cereal bioactive compounds and their health benefits: A review. J. Food Proc. Technol., 2012, 3 (3), 146, 1-10.
 11. Gawlik-Dziki U.: Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 2004, 4 (41), 29-40.
 12. Gibiński M., Gumul D., Korus J.: Prozdrowotne właściwości owsa i produktów owsianych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 4 (45), 49-60.
 13. Gruenwald J., Brendler T., Jaenicke Ch.: PDR for Herbal Medicines. Medical Economics Company, Inc. at Montvale, NJ 07645-1742, 2000, 551-554.
 14. Jeszka M., Flaczyk E., Kobus-Cisowska J., Dziedzic K.: Związki fenolowe - charakterystyka i znaczenie w technologii żywności. Nauka. Przyroda. Technologie, 2010, 2 (4), 1-13.
 15. Kashin V.K., Ubugunow L.: Microelement accumulation barrier in cereal grain. Biological Sciences, 2008, 425, 151-153.
 16. Klepacka A.: Przeciwglikacyjne właściwości ekstraktów roślinnych bogatych w polifenole. Postępy Fitoterapii, 2013, 2, 127-131.
 17. Lipiec J., Barabasz W., Pysz M., Pisulewski P.: Effects of oscillating magnetic field pulses on selected oat sprouts used for food purposes. Acta Agrophysica, 2005, 2 (5), 357-365.
 18. Motomura Y., Reyes-Diaz M., Luz Mora Gil M.: Effect of selenite on the total polyphenol content and antioxidative activity of aqueous and ethanolic extracts in sprouts of four agronomic species. J.Soil Sci. Plant Nutr., 2008, 1 (8), 55-67.
 19. Obuchowski W., Majcher M., Makowska A., Kołodziejczyk P., Chalcarz A., Paschke H.: Makaron jako źródło i nośnik substancji o charakterze bioaktywnym. Brom. Chem. Toksykol., 2013, 3, 232- 330.
 20. Ostrowska J., Skrzydlewska E.: Aktywność biologiczna flawonoidów. Postępy Fitoterapii, 2005, 3- 4, 71-79.
 21. Perez-Jimenez J., Saura-Calixto F.: Literature data may underestimate the actual antioxidant capacity of cereals. J. Agric. Food Chem., 2005, 53, 5036-5040.
 22. Peterson D.M.: Oat antioxidant. J. Cereal Sci., 2001, 33, 115-129.
 23. Piątkowska E., Kopeć A., Kidacka A., Leszczyńska T., Pisulewska E.: Zawartość składników odżywczych i właściwości antyoksydacyjne różnych frakcji ziarna wybranych odmian i rodów owsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 6 (91), 91-105.
 24. Piątkowska E., Witkowicz R., Pisulewska E.: Podstawowy skład chemiczny wybranych odmian owsa siewnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 88-99.
 25. Piątkowska E., Witkowicz R., Pisulewska E.: Właściwości antyoksydacyjne wybranych odmian owsa siewnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 3 (70), 100-107.
 26. Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C.: Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic. Biol. Med., 1999, 9-10 (26), 1231-1237.
 27. Rice-Evans C.A., Miller N.J., Paganga G.: Structure - antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Rad. Biol.Med., 1996, 7 (20), 933-956.
 28. Swain T., Hillis W.E.: The phenolic constituents of Prunus domestica. The quantitative analysis of phenolic constituents. J. Sci. Food Agric., 1959, 10, 63-68.
 29. Thaipong K., Boonprakob U., Crosby K., Cisneros-Zevallos L., Byrne D.H.: Comparison of ABTS, DPPH, FRAP and ORAC asseys for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. J. Food Comp. Anal., 2006, 19, 669-675.
 30. Witkowicz R.: Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon, morfologię i wzrost owsa siewnego nagoziarnistego (Avena sativa L.). Zesz. Nauk. UR w Krakowie, 2012, 492, 154.
 31. Wołoch R., Pysz M., Bieżanowska-Kopeć R.: Potencjał antyoksydacyjny owsa badany trzema różnymi metodami. Biuletyn IHAR, 2007, 243, 109-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2015/101/065
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu