BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlorz Dorota (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Skórska Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Polski rynek pracy w procesie integracji z Unią Europejską - wybrane problemy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2010, s. 43-61, tab.
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Integracja gospodarcza Polski z UE, Podaż pracy, Popyt na pracę, Rynek pracy
Employment policy, Poland's economic integration with the EU, Labour supply, Labour demand, Labour market
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W okresie przedakcesyjnym kwestia wpływu członkostwa Polski w UE na sytuację na rynku pracy była tematem licznych debat, analiz i prognoz. Akcesja w 2004 roku stała się impulsem do ich weryfikacji. Wprawdzie 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej to dość krótki okres na dokonywanie bilansu korzyści i strat, jednak wystarczająco długi, aby podjąć próbę odniesienia się do zachodzących zmian i przedstawienia wniosków oraz rekomendacji na przyszłość. Ocena zachodzących zmian powinna opierać się na analizie faktów i danych odzwierciedlających skalę zmian, jak również odnieść się do oczekiwań, obaw i nadziei sprzed 5 lat. W ówczesnych prognozach podkreślano, że członkostwo w UE będzie miało pozytywny wpływ na polski rynek pracy; stopa bezrobocia będzie się obniżać, wskaźnik zatrudnienia będzie wzrastał, jednak proces ten będzie miał raczej charakter długotrwały. Jednocześnie twierdzono, że w przypadku izolacji i odrzucenia akcesji sytuacja na rynku pracy nie uległaby zdecydowanej poprawie nawet w dłuższym okresie. W ciągu ostatnich pięciu lat negatywny obraz polskiego rynku pracy uległ w znacznym stopniu przeobrażeniom. Wyeliminowane zostały skutki zaburzeń gospodarczych z lat 1998-2003, w wyniku których Polska była krajem o najniższym wskaźniku zatrudnienia i najwyższej stopie bezrobocia spośród ówczesnych krajów unijnych. Wprawdzie nadal widoczne jest znaczne zróżnicowanie wielkości poszczególnych wskaźników, jednak sytuacja na polskim rynku pracy ulegała systematycznej poprawie. Nie ulega wątpliwości, że członkostwo w UE było ważnym, ale nie jedynym czynnikiem, który miał wpływ na poprawę tej sytuacji i niezmiernie trudno oddzielić go od pozostałych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Working time and work-life balance: a policy dilemma? Joint European Foundation/European Parliament seminar. Brussels, 17 October 2006.
  2. The EU Temp Trade: Temporary Agency Work across łhe European Union. Trades Union Congress, London 2005.
  3. Wilthagen T., Rogowski R.: Legal Regulation of Transitional Labour Markets. W: The Dynamics of Full Employment: Social Integration through Transitional Labour Markets. Red. Schmid G, Gazier B.. Cheltenham, 2002.
  4. Auer P.: Protected mobility for employment and decent work: Labour market security in a globalised world. Employment Strategy Papers 2005/1, ILO, Geneva 2005.
  5. Collins H.: Is there a Third Way in Labour Law? W: The Global Third Way Debate. Red, A. Giddens. Policy Press, Cambridge 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu