BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staroń Justyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej i Polsce - charakterystyka
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2010, s. 95-100
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Rynek pracy, Polityka zatrudnienia, Państwa członkowskie
Employment, Labour market, Employment policy, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej jest stosunkowo nową polityką. Podstawową płaszczyzną koordynacji narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich UE jest sformułowana podczas tzw. Procesu Luksemburskiego (1997) Europejska Strategia Zatrudnienia. Na specjalnym szczycie Rady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 roku przyjęto pierwsze wytyczne na rzecz zatrudnienia, zatem zapoczątkowane zostało nowe podejście do tej problematyki. Dzięki temu wykreowano proces ujednolicenia polityk zatrudnienia realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Jednak należy pamiętać, iż w państwach Unii Europejskiej nie ma jednoznacznie efektywnej koncepcji rozwiązywania problemów zatrudnienia. Proces Luksemburski wprowadził nadzór nad realizacją narodowych planów działań na rzecz zatrudnienia i mechanizmy monitorowania. Celem Narodowej Strategii Zatrudnienia jest połączenie wzrostu gospodarczego Unii z powstaniem nowych miejsc pracy, jak również określenie zadań dla ponadnarodowej współpracy państw UE w celu redukcji ubóstwa, ograniczenia bezrobocia i marginalizacji społecznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wiśniewski Z.: Niektóre aspekty europejskiej strategii zatrudnienia. "Rynek Pracy" 1999, nr 10.
  2. Wiśniewski Z.: Niektóre aspekty polityki zatrudnienia i rynku pracy w Unii Europejskiej. Benchmarking w polityce rynku pracy. W: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską. Red. J. Orczyk. Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
  3. Barański M., Kuś M., Mitręga M., Zrałek M.: Strategia przeciwdziałania bezrobociu w Siemianowicach Śląskich. Katowice, Siemianowice Śląskie 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu