BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska Bogna (Politechnika Śląska), Nowakowski Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Optymalizacja tras przejazdu przy zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla zadanych lokalizacji punktów zbiórki
Optimization of routes for collection of waste electrical and electronic equipment for a given locations of collection points
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 593-604, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Algorytm transportowy, Algorytmy, Zarządzanie transportem, Logistyka transportu, Organizacja transportu, Efektywność transportu, Modele optymalizacyjne
Transport algorithm, Algorithms, Transport management, Transport logistics, Organization of transport, Transport efficiency, Optimizing models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problemy związane ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpływają na relatywnie niski poziom zbiórki tych odpadów w Polsce, który jest na poziomie 4,25 kg/osobę (2013 r.). Dlatego należy usprawnić pewne elementy systemu. W artykule przedstawiono zagadnienia optymalizacji zadań transportowych. Wykorzystane zostały algorytmy immunologiczne dla optymalizacji tras pojazdów zbierających ZSEE z zarejestrowanych w systemie GIOŚ punktów zbiórki. Przeprowadzono również optymalizację rozmieszczenia kontenerów do zbiórki odpadów zużytego sprzętu dla zadanych skupisk gospodarstw domowych w mieście. Obliczenia przeprowadzono dla miasta Ruda Śląska. Wyniki obliczeń mogą być pomocne przy przygotowywaniu tras zbiórki i rozmieszczenia kontenerów na terenie miast dla firm zajmujących się zbiórką. (abstrakt oryginalny)

The problems in collection of waste electrical and electronic equipment ( WEEE ) in Poland have the influence on low level of collection rate per capita which was 4, 25kg in 2013. Therefore, it is necessary to improve some components of the system. In the paper it is discussed problem of optimization transportation tasks. It has been used an artificial immune systems for optimization of the routes of vehicles collecting WEEE from registered points. Also it was optimized location of containers for coll ection of aggregated stream of waste equipment. The calculations were made for case study of Ruda Slaska - a city in Silesian agglomeration. The results can be useful for logistics companies involved in preparation of collection routes and locating containers for WEEE collection in urban areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. De Castro L. N., Von Zuben F. J., "Artificial immune systems: Part I-basic theory and applications" Universidade Estadual de Campinas, Dezembro de, Tech. Rep, vol. 210, 1999.
 2. Dziennik Ustaw Nr 185 Poz. 1494-5, "Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym." 2005.
 3. European Commission, "Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)Text with EEA relevance - LexUriServ.do." .
 4. European Union, "Directive 2002/96/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)," 2003. Available: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:en:PDF.
 5. European Union, "Directive 2011/65/Eu Of The European Parliament And Of The Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment," 2011. Available: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF.
 6. Eurostat European Commission, "Waste electrical and electronic equipment (WEEE)," http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/weee, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/weee. (01-Oct-2014).
 7. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, "Główny Inspektor Ochrony Środowiska Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2013 roku." 2014.
 8. Michalewicz Z., Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. Springer, 1996.
 9. Mrówczyńska B., "Optimal routes scheduling for municipal waste disposal garbage trucks using evolutionary algorithm and artificial immune system," Transport Problems, vol. 6, no. 4, pp. 5-12, 2011.
 10. Wilson R.: "Wprowadzenie do teorii grafów", PWN, 2004
 11. Wierzchoń S. T., Sztuczne systemy immunologiczne: teoria i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2001.
 12. "Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych - Główny Urząd Statystyczny." Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu