BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny-Koładka Katarzyna (University of Agriculture in Krakow), Malinowski Mateusz (University of Agriculture in Krakow), Blok Barbara (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Occurrence of Selected Soil Microorganisms in Points Located by the Main Transport Routes of Krakow
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1449-1461, tab., bibliogr. 32 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Gleboznawstwo, Mikrobiologia
Road transport, Soil science, Microbiology
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
The research was conducted to determine the number and species composition of microorganisms isolated from the soils collected in the vicinity of seven largest transport nodes and roundabouts in Krakow. Moreover, the investigations aimed at verifying the differences in the occurrence and biodiversity of the researched microorganism population between four calendar seasons of the year. The soil samples were collected 4 times during the period from November 2013 to August 2014 and then analysed using serial dilutions method. A great microorganism biodiversity was found in the analysed samples. Microorganisms were the most numerous in the autumn-winter period. The most numerous isolated group were vegetative bacteria and ammonifiers. Filamentous fungi were less numerous, which may have been caused by the neutral or slightly alkaline soil pH. Presence of dormant bacteria forms may result from unfavourable environmental conditions caused by a toxic effect of the substances from road transport. Less numerously isolated were actinomycetes and Azotobacter bacteria, regarded as bioindicators of soil fertility. It was found, that the differences in the numbers of the analysed microorganisms over the year are statistically significant for the vegetative and ammonifying bacteria, phytopathogenic fungi and actinomycetes. No significant differences in the microorganism number were stated between the research points and the control (meadow).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas, R.M., Parks, L.C. (1997). Handbook of Microbiological Media. CRC Press, Boca Raton.
 2. Badyda, A.J. (2010). Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu. Kwartalnik Nauka, 4, 117-118.
 3. Bergey, D.H, Holt, J.G. (1994). Bergey's manual of determinative bacteriology Baltimore: LWW.
 4. Bielińska, E.J., Młocek, A. (2010). Właściwości sorpcyjne i aktywność enzymatyczna gleb parków miejskich na terenach o zróżnicowanym wpływie antropopresji, J. Res. Appl. Agric. Engng, 55(3), 22.
 5. Bis, H. (2006). Uzdolnienia do produkcji mikotoksyn grzybów wyizolowanych z gleb Krakowa i jego okolic. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Rolnictwo, LXXXIX, 546, 43-50.
 6. Central Statistical Office - CSO, (2009). Ochrona środowiska. Environmental protection. Warszawa
 7. Chłopek, Z. (2002). Ochrona środowiska naturalnego. Warszawa: WKŁ, 174.
 8. Czarnowska, K. (1997). Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta Łodzi, Roczniki Gleboznawcze, XLVIII, 3/4, Warszawa, 49-61.
 9. Domsch, K.H., Gams, W., Anderson, T.H. (1980). Compendium of Soil Fungi. Londyn.
 10. Gilman, J.C. (1957). A manual of soil fungi. The Iowa State College Press - Ames, Iowa, USA.
 11. Górska, E., Russel, S. (2004). Występowanie tlenowych, przetrwalnikujących bakterii celulolitycznych w glebach leśnych. Acta Agr. Silv., ser. Agraria, 42, 177-186.
 12. Hawrot-Paw, M. (2012). Wpływ oleju napędowego na liczebność wybranych grup mikroorganizmów glebowych, Roczniki PZH, 63(3), 367-372.
 13. Kaczyńska, G., Lipińska, A., Wyszkowska, J., Kucharski, J. (2014). Odpowiedź mikroorganizmów na zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi, JCEA, 15(3), 302-314.
 14. Lenart, A., Chmiel, M.J. (2008). Wpływ wybranych jonów metali ciężkich na bakterie glebowe rodzaju Azotobacter asymilujące azot atmosferyczny, Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony. Kraków: TBPŚ GEOSFERA, 199-205.
 15. Lenart, A., Wolny-Koładka, K. (2013). The Effect of Heavy Metal Concentration and Soil pH on the Abundance of Selected Microbial Groups Within ArcelorMittal Poland Steelworks in Cracow. B Environ Contam Tox, 90(1), 85-90.
 16. Libudzisz, Z., Kowal, K. (2000). Mikrobiologia techniczna, Tom 1. Łódź: PŁ.
 17. Libudzisz, Z., Kowal, K., Żakowska, Z. (2007). Mikrobiologia techniczna, Tom 1. Warszawa: PWN.
 18. Macura, A.B. (2008). Diagnostyka grzybów. Część II. Diagnostyka grzybów pleśniowych. Diagnosta laboratoryjny, 3(18), 4-5.
 19. Matthies, C., Erhard, H.P., Drake, H.L. (1996). Effects of pH on the comparative culturability of fungi and bacteria from acidic and less acidic forest soils. J Basic Microb, 37(5), 335-343.
 20. Michalcewicz, W. (1995). Wpływ oleju napędowego do silników Diesla na liczebność bakterii, grzybów, promieniowców oraz biomasę mikroorganizmów glebowych, Roczniki PZH, 46(1), 91-97.
 21. Młocek-Płóciniak, A. (2011). Wpływ metali ciężkich na mikroorganizmy oraz aktywność enzymatyczną gleby. Roczniki Gleboznawcze, LXII, Nr 4, Warszawa, 211-215.
 22. Paul, E.A., Clark, F.E. (2000). Mikrobiologia i biochemia gleb. Lublin: UMCS.
 23. PN-ISO 10381-6 (1998) - Jakość gleby- Pobieranie próbek-Zasady dotyczące pobierania, postępowania z próbkami i przechowywania próbek gleby przeznaczonych do badania tlenowych (aerobowych) procesów mikrobiologicznych w warunkach laboratoryjnych
 24. Pochon, J., Tardieux, P. (1962). Techniques d'analyse en microbiologie du sol. Paris: Coll. Tech. De base ss. 111.
 25. Potarzycki, J., Apolinarska, K. (2000). Influence of highway on surrounding areas, Materiały z VII Międzynarodowego Sympozjum Szkoleniowego "Wpływ zanieczyszczeń naftowych i chemicznych na środowisko". Piła.
 26. Przybulewska, K., Nowak, A., Foltyn, A. (2004). Wpływ oleju napędowego na liczebność mikroorganizmów wybranych grup fizjologicznych w glebie, ZPPNR 501, 383-388.
 27. Rousk, J., Brookes, P.C., Baath, E. (2009). Contrasting Soil pH Effects on Fungal and Bacterial Growth Suggest Functional Redundancy in Carbon Mineralization. AEM, 1589-1596.
 28. Silva, C.M., Fay, E.F. (2012). Effect of Salinity on Soil Microorganisms, Embrapa, 180-185.
 29. Sitarski, M. (2008). Charakterystyka warunków glebowych i szaty roślinnej w wybranych osiedlach mieszkaniowych Warszawy. Człowiek i Środowisko, 32(1-2), 19-41.
 30. Wyszkowska, J., Wyszkowski, M. (2011). Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej benzyną po aplikacji kompostu, bentonitu i tlenku wapnia. ZPPNR 567, 215-227.
 31. Ziółkowska, A., Wyszkowski, M. (2010). Toxicity of petroleum substances to microorganisms and plants. Ecol Chem and Eng, 73-77.
 32. Zwoliński, J. (2005). Oznaczanie udziału grzybów i bakterii w biomasie drobnoustrojów gleb leśnych. Leśne Prace Bad., 4, 7-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.104
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu