BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierak Jacek (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Programowanie finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
Financial Programming of Municipal Investment Projects in the EU's New Financial Perspective (2014-2020)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 173-187, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finansowanie inwestycji, Projekty inwestycyjne
Local government, Investment financing, Investment project
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wykazanie uwarunkowań i zasad programowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie programowania UE, wskazanie źródeł ich finansowania oraz kierunków działań władz lokalnych, które przyczynią się do pozyskiwania funduszy unijnych. (fragment tekstu)

According to the new EU financial perspective, a significant portion of funds will be allocated to fund municipal projects, whose beneficiaries include local government units. In the process of obtaining EU subsidies two elements will have great importance: investment projects and financial contribution to the investments. The paper focuses on the conditions of implementation of municipal investment projects in the new EU programming perspective, and on principles of project financing and the sources of funding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ginsber-Gebert A., Zarys polityki komunalnej, SGPiS, Warszawa 1977.
  2. Jarosiński K., Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
  3. Leśniak J., Planowanie przestrzenne, PWN, Warszawa 1985.
  4. Malisz B., Żurkowski J., Metoda analizy progowej, PWN, Warszawa 1971.
  5. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  6. Regulski J., Ekonomika miasta, PWE, Warszawa 1982.
  7. Sadowy M., Elementy teorii i polityki infrastruktury, Gospodarka Samorządu terytorialnego cz. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
  8. Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Wydawnictwo MIR, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu