BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosycarz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Elementy Nowego Zarządzania Publicznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce
New Public Management in Public Health System in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 205-217, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Zarządzanie publiczne
Health care protection, Public-Private Partnerships (PPP), Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomniejszymi płatnikami są jednostki samorządu terytorialnego i Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia pełni dodatkowo funkcję koordynującą i nadzorczą w stosunku do całego systemu. Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i Ministerstwo Zdrowia występują jako organy założycielskie podmiotów leczniczych. Sytuację komplikuje nie tylko układ zależności pomiędzy stronami, ale również ograniczone środki finansowe przy nieograniczonych potrzebach świadczeniobiorców. (fragment tekstu)

The paper analyzes two elements of New Public Management introduced in the Polish public health system: public - private partnership and evaluation of performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, red. P. Albiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  2. Edwards C., Private Gain and Public Loss; the Private Finance Initiative (PFI) and the Norfolkand Norwich University Hospital (NNUH); a Case Study, https://www.uea.ac.uk/polopoly_fs/1.116274! Private Gain and Public Loss - June 2009.pdf, dostęp 31.03.2015.
  3. Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań,red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin2011.
  4. Koszty w opiece zdrowotnej, red. G. K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
  5. Partnerstwo Publiczno-Prywatne - czas na współpracę. Francuskie i polskie doświadczenia na rynkach europejskich, konferencja, Warszawa 25-26.11.2008.
  6. Public Private Partnerships, Department of Health, UK https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266818/07_PPP_28.11.13.pdf,dostęp 31.03.2015.
  7. Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzanie, red. A. Sobczak,Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  8. Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu