BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaga-Toboła Urszula (University of Agriculture in Krakow), Tabor Sylwester (University of Agriculture in Krakow), Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Technical Equipment and Utilization of Human Labour Resources in Selected Organic Holdings
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1497-1506, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Infrastruktura techniczna, Zasoby pracy, Nakłady pracy
Ecological agriculture, Technical infrastructure, Labour resources, Labour expenditures
Uwagi
summ.
Abstrakt
The human potential of an agricultural holding is increasingly treated as a capital allowing a competitive advantage. Its development takes place at the same time as the development of technical equipment and technical progress. The size of livestock herd, technical equipment, labour resources and actual workforce needs of organic holdings were determined. It allowed for calculation of the index of utilization of labour resources. The obtained results indicate a low level of human potential utilization, which amounted to average 40% and remained within the range from 29% for the holdings with the smallest area 58% for the facilities with the largest area. A statistical analysis confirms the significant relationship between the utilization of labour resources and the number of able-bodied persons, workload, machine stock replacement value and livestock size.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goraj L., Mańko S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin.
 2. Gromadzki J. (2013). Katalog-cennik ciągników i maszyn rolniczych. PIMR, Poznań
 3. Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. (2006). Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Warszawa, IERiGŻ, ISBN 83-89666-50-2
 4. Kocira S., Malaga-Toboła U. (2012). Zasoby i nakłady pracy ludzkiej w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji. Problemy Inżynierii Rolniczej, (IV-VI): z. 2 (76)
 5. Kowalak Z. (1997). Ekonomika i organizacja rolnictwa, eMPi2 , Poznań, 45
 6. Staniewski M. W. (2007). Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5, 19-33.
 7. Szemberg A. (1998). Przemiany agrarne i ludność w indywidualnym rolnictwie, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w 1997 roku, IERiGŻ, Warszawa, 192.
 8. Tabor S., Prusak A. (2008). Wykorzystanie zasobów pracy ludzkiej w wybranych gospodarstwach rolnych Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 253-259
 9. Terluin I.J, Post J.H.(red). (2000). Employment Dynamics in Rural Europe, CABI Publishing, 20.
 10. Wysokiński M. (2013). Nakłady robocizny i substytucyjność pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji. Roczniki ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, T. 100, Z. 1, 102-111
 11. Ziętara W. (2003). Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych, "Roczniki Naukowe SERiA", Tom V, Zeszyt 1, Warszawa, 316.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.108
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu