BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ubezpieczenia od kradzieży ruchomych zabytków kultury z ekspozycji stałej w Polsce
Insurance Against Theft of Movable Cultural Property in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 279-294, wykr., tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Zabytki, Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy
Monuments, Insurances, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubezpieczenie zabytków kultury jest obszarem mało rozpoznanym od strony rynku ubezpieczeniowego. W literaturze przedmiotu spotykamy się sporadycznie z publikacjami poświęconymi ubezpieczeniom różnych dzieł sztuki. Celem artykułu jest przedstawienie skali kradzieży ruchomych zabytków kultury w Polsce, a następnie wskazanie warunków objęcia tych dóbr ochroną ubezpieczeniową. W artykule postawiono tezę, że objęcie ochroną ubezpieczeniową dziedzictwa narodowego jest możliwe. Jako metodę badawczą przyjęto analizę dostępnych danych statystycznych dotyczących kradzieży dzieł sztuki. Autor pragnie zwrócić uwagę zakładom ubezpieczeń majątkowo-osobowych i na ten obszar ryzyka. (fragment tekstu)

Insurance coverage is one of the methods of providing security for movable cultural property. The article discusses the scale of the( of such objects in Poland and methods of valuation for the purposes of determining the sum of insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowring J., Ubezpieczenie dzieł sztuki - uwagi ogólne, w: Rynek sztuki. Aspekty prawne,red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 2. Flisak D., Wywóz dóbr kultury za granicę, "Gazeta Antykwaryczna" 2008, nr 11, s. 7.
 3. Fyderek N., Eksperci rynku sztuki w Polsce - sytuacja prawna i praktyka, w: Rynek sztuki.Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 4. Geppert E., Z zagadnień ubezpieczeń dzieł sztuki, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1975,nr 11.
 5. Gredka I., Klauzula mienia odzyskanego w umowie ubezpieczenia dóbr kultury, w: Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2011.
 6. Gredka I., Ubezpieczenia dóbr kultury w zbiorach prywatnych, "Cenne, Bezcenne, Utracone"2012, nr 2.
 7. Grzywacz A., Obrót dziełami sztuki, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 8. Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością kryminalną skierowaną przeciwko dobrom kultury w 2000 r., "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2001, nr 1.
 9. Informacja na temat zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w 2009 r.,"Cenne, Bezcenne, Utracone" 2010, nr 1.
 10. Informacja nt. skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w latach2004-2005, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2006, nr 1.
 11. Informacja nt. skali zagrożenia przestępczością kryminalną przeciwko zabytkom w Polsce w latach 2005-2006, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2007, nr 1.
 12. Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach1999-2001, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2002, nr 1.
 13. Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w 2002 r., "Cenne,Bezcenne, Utracone" 2003, nr 1-2.
 14. Informacja nt. stanu zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach1999-2001, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2002, nr 1.
 15. Informacje KGP: Przestępczość przeciwko dobrom kultury, "Cenne, Bezcenne, Utracone"2012, nr 1 (70).
 16. Jaworski M., Polisa na obraz, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2001, nr 3.
 17. Kiziniewicz A., Ile są te nasze zabytki warte - materialnie i niematerialnie?, "Nieruchomości"2013, nr 5.
 18. Korzeniowska-Marciniak M., Gdzie szukać skradzionych dziel sztuki, "Gazeta Antykwaryczna"2002, nr 6.
 19. Krochmal A., Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, "Cenne,Bezcenne, Utracone" 2006, nr 1.
 20. Leszczyński M., Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego prawa Kościoła katolickiego, "Muzealnictwo" 2008, nr 49.
 21. Likowski J. A., Jak ubezpiecza się dzieła sztuki, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2001, nr 2.
 22. Marcinkowska M., Cenne dzieła sztuki w łapach złodziei w Paryżu, "Cenne, Bezcenne,Utracone" 2010, nr 3.
 23. Ogrodzki P., Kradzieże dzieł sztuki i ich zwalczanie w Czechach, "Cenne, Bezcenne, Utracone"2001, nr 6.
 24. Ogrodzki P., Przestępczość przeciwko zabytkom. Krótka charakterystyka problemu. Stan na rok 2010, "Cenne, Bezcenne, Utracone", Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych,Warszawa 2010.
 25. Ogrodzki P., Rzeczoznawcy Ministra Kultury powołani, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2005, nr 3.
 26. Paczulski W., Współpraca administracyjna państw członkowskich przy licencjonowaniu wywozu dóbr kultury z Unii Europejskiej, "Cenne, Bezcenne, Utracone" 2005, nr 4.
 27. Paczulski W., Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury w Unii Europejskiej, "Cenne,Bezcenne, Utracone" 2006, nr 1.
 28. Wiąckowski J., Bogdański B., Techniczne możliwości zabezpieczeń obiektów sakralnych w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1995, nr 10, 11, 12.
 29. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 r. z późn. zm.
 30. Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 z późn. zm.
 31. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003, nr 162,poz. 1568 z późn. zm.
 32. Rozporządzenie Ministra Kultury z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę, Dz. U. 2004, nr 84, poz. 789 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu